Restafval Gad 🔴 10 ONGEBRUIKELIJKE FEITJES

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je gaat zien dat deze economisch gunstig is. Via afval dus zoveel toevallig te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Gad

Kies uit bij het grootste ruimste gamma afvalcontainers en koop het ideale container voor je je overblijvend afval. In de afvalcontainer werp je al het het niet onrecyclebare afval welke je niet extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet binnen de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren hebben ons de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen welke binnen ondernemingen ontstaan. Deze stromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld zijn. Dit is beter aangaande het leefomgeving en de geldtas.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoezo goed je je vuil eveneens verdeelt, er zal er telkens overblijvend afval blijven zijn. Poog dit afvalstroom heel beperkt eventueel te bewaren en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Door afval dus mogelijk toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo min eventueel overblijvend afval over. In de het afvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen in het restafvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat de streefdoel omschreven producten weer te benutten waar dat kan.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen van containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd dient geraken. U ontdekt alle tarieven op tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en vlug een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij brengen hem gratis binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een publieke plaats staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van groene energie. Algemeen afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los gedurende de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate desondanks in het leefomgeving komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Restafval Gad:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Restafval Gad

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te schatten welke grootte het goed bij je aansluit? Neem dan snel contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij precies wat je vereist hebt. En wil je één keer een extra legen of regulier een maatje ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde verschillende bak aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect transparant is. Zo kom je later niet voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Gad

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden uit je afval ook goed voor de omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Restafval Gad

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je container op de gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je dus vast dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Los doosjes ofwel ander papier
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf sorteert, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval door het volume en ook gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kan dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Ook kost het veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is is een glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert met flexibele contracten omdat je de aantal bakken makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glasafval

Koop de beste bakken voor jouw glasafval op onze dienst. Je heeft de keuze van één bak met 240 liter en ook met 900 liters. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maand en deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost kost veel energie om het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij de verwerken doen we onderscheid onder blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn bij een veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag er bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw dossiers niet in de het papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in de het vorm van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waar het papier precies erin . Wanneer de papieren eenmaal in het bak zijn, krijgen niemand zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de zoveel tijd langs om de bak te legen en de documenten plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin het container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in de deksel kan jij het papieren in de bak werpen. Jij hebt de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.