Restafval Containers 🔥 9 OPVALLENDE FEITJES

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroom heel klein mogelijk te houden en je gaat merken dat deze geldelijk gunstig is. Met vuil zo zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Containers

Kies uit van het grootste ruimste gamma afvalcontainers en koop de beste beste rolcontainer voor je restvuil. In de afvalcontainer werp je al het niet-recyclebare vuil die je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en glas passen niet binnen de rest container. Tevens voor PMD sorteren bezitten wij de juiste geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen welke binnen ondernemingen vrijkomen. Dit stromen kunnen vaak apart verzameld worden. Dit is beter voor het milieu leefomgeving en de portemonnee.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Hoe goed je je afval ook scheidt, er gaat altijd restvuil aanwezig voorkomen. Poog deze stroom van afval heel minimaal toevallig te behouden en je gaat merken dat het geldelijk voordelig is. Door vuil dus zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel minimaal mogelijk restafval over. In de de rest restafvalcontainer gooi je je al het het niet onrecyclebare vuil die je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet in het container.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. In de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat de streefdoel vermeld producten weer te gebruiken als dat het lukt.

Wat kost een een container afvalcontainer voor?

De tarieven voor prijzen van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de de stroom van afval, de grootte van grootte van de container en hoevaak hoevaak de rolcontainer geleegd moet zijn. U vindt je alle prijzen op de.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de bak op een algemene locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van duurzame energie. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen los tijdens de verbranden die in bepaalde of kleinere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Restafval Containers:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Restafval Containers

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te schatten die omvang het beste bij je aansluit? Haal dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze jarenlange kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je één keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers variëren per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een algemeen afval container of een andere andere bak aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit duidelijk is. Hierdoor kom je later geen voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Restafval Containers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel divers aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buiten staan, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je document- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, maar tevens op kantoren mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Restafval Containers

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uren jouw container op de verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker waar je jouw afval altijd weg kan en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat is ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaan van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden pakt het vanwege het ruimte en massa veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kan dus flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie dan glaswerk te produceren van verse materialen.

Komt er bij je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste container voor het glas restafval

Bestel de beste containers voor het je glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie van één bak van tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er is is reeds een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent wij de bak zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen één prima basis. Daar zitten meestal circa 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Bij het bewerken maken we verschil tussen blank, bruin, groene en ook bont glas. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet in de de papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier exact doorheen . Wanneer de documenten eenmaal binnen de container zitten, krijgen zij meer in handen. Onze chauffeur komt eens zoveel tijd bij voor de container legen en de documenten plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij het container via de truck zelf is opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in de deksel kun jij de papieren in het bak gooien. Je heeft de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief niet op transport is, loop je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.