Restafval Container Breda Gemeente ᐅ 10 OPVALLENDE WEETJES

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Probeer het stroom van afval heel klein mogelijk te houden en je gaat opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Door afval heel mogelijk mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Container Breda Gemeente

Kies bij het grootste ruimste assortiment rolcontainers en koop de beste meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de rest afvalcontainer werp je reeds de onrecyclebare vuil die je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas horen geen binnen de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen hebben ons de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromingen die binnen bedrijven voortkomen. Deze stromen kunnen meestal apart ingezameld zijn. Dat is beter aangaande het leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er gaat telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Tracht het afvalstroompje heel beperkt toevallig te behouden en je zult merken dat deze economisch voordelig is. Via vuil zo zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel minimaal eventueel restafval over. In de de container gooi je je reeds de niet-recyclebare afval dat je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren geen binnen de rest container.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te sorteren. In de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het bedoeling beschreven goederen weer te aanwenden als dat het lukt.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven van afvalcontainers afhankelijk hangt af van het afvalstroompje, de grootte van omvang van de container en hoevaak hoevaak de container geledigd rolcontainer ontleegd dient geraken. Jij ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de verschillende typen rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je direct gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van groene energie. Restafval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige assen worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke materialen vrij tijdens de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Restafval Container Breda Gemeente:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk type afval en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Restafval Container Breda Gemeente

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te ramen wat omvang het goed bij je past? Pak dan snel contact op met één van onze specialisten. Met onze vele jaren ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra lediging of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere andere bak betaalt. Wij achten het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier kom je later niet voor nare onthullingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Restafval Container Breda Gemeente

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en papier in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook op kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het scheiden uit je afval ook goed voor de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Restafval Container Breda Gemeente

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uur je container bij de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je daarom zeker dat je jouw vuilnis steeds weg kunt en dat je bijdraagt aan een beter milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel als we afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf sorteert, hoe goed dat is ten behoeve van de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het door het volume en ook massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Ook kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op jouw bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende periodes qua bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je de nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Bestel het beste containers voor je glasafval bij ons. Je hebt de selectie uit een bak met tweehonderdveertig liters en van 900 liter. Er reeds een container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest je op welke manier frequent wij de container komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie om glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter een goede basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glas in nieuw glazen. Bij de verwerken doen wij onderscheid onder wit, bruin, groene en bont glas. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kan er zijn bij één veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of contact op.

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook in een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in de papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waar het papier exact erin past. Als de papieren eenmaal in het bak zijn, krijgt niemand zij meer bij . Onze bestuurder komt eenmaal de zoveel tijd langs om het bak te legen en de documenten ter plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het container via de truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kan jij de papieren in de bak gooien. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat je dossier geen op vervoer is, loop je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.