Restafval Co To Znaczy 🔴 4 SIMPELE TIPS

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog het afvalstroompje dus minimaal toevallig te houden en je gaat zien dat het economisch gunstig is. Met vuil heel mogelijk mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Co To Znaczy

Kies uit uit het grootste grootste assortiment containers en bestel de het ideale rolcontainer voor je restvuil. In de rest container gooi je al de niet te recyclen afval die je geen extra kan scheiden. Papier/karton, swill, en ruiten horen niet in de het restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren hebben we de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen dat bij bedrijven vrijkomen. Dit stromen kunnen dikwijls apart ingezameld zijn. Dat is beter betreffende de natuur en het portemonnee.

Wat mag er in zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afval tevens scheidt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval zo beperkt mogelijk te houden en je zal merken dat deze economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel min toevallig overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer gooi je je reeds de niet-recyclebare vuil dat je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en ruiten horen niet binnen de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel streefdoel vermeld goederen weer te benutten indien het lukt.

Wat kost een een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte van grootte van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet worden worden. U ontdekt ieder prijzen op de de.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis binnen 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een openbare plek staat. Je kiest uit diverse groottes. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het verhogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige materialen los in de verbranden die in minstens of geringere mate desondanks in het milieu belanden. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Restafval Co To Znaczy:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten goed af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Restafval Co To Znaczy

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je kan opteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te ramen wat omvang het beste bij je past? Haal dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen weten wij juist wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een meer lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken variëren per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons precies waar je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde alternatieve rolcontainer aftikt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie transparant is. Zo ben je achteraf geen voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Restafval Co To Znaczy

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast is het apart houden uit je afval tevens beter voor het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Restafval Co To Znaczy

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je container op het verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw vuilnis steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is gestopt Los karton of ander papier
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Des te meer afval je scheidt, hoe beter dat zal zijn voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het volume en ook massa veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua drukte? wij functioneert met aanpasbare contracten omdat jij de aantal bakken makkelijk verandert.

Het juiste bak voor glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor het je glasverval op ons. Jij heeft de selectie van een bak met tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er reeds een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit wordt gratis neergezet. Op basis van de glasafval kies jij op welke manier frequent wij de bak komen ledigen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost veel kracht voor het het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter één prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens het verwerken maken we verschil tussen blank, bruin, groen en bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er bij één veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet wil in het papierbak wilt werpen. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en kunnen daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het document exact doorheen past. Als het documenten eenmaal in het container zijn, krijgen zij nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens de tijdstip langs om het container legen en de papier plekke vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin het bak via de truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud zal daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kan je het documenten in de bak gooien. Jij hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.