Restafval Beverwijk ✔️ 15 VERRASSENDE HACKS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Probeer dit stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zult merken dat het economisch voordeelgevend is. Via vuil zo zoveel eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Restafval Beverwijk

Kies uit van het grootste grootste aanbod afvalcontainers en bestel de beste ideale afvalcontainer voor je je overblijvend afval. Binnen de rest restafvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afval die je geen extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet binnen het afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD verdelen beschikken ons het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen welke in firma’s voortkomen. Die afvalstromen kunnen meestal gescheiden verzameld zijn. Het is beter aangaande het milieu en de geldtas.

Wat moet er in ondernemingsafval?

Hoezo prima je je vuil ook sorteert, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje heel beperkt eventueel te houden en je zult opmerken dat het financieel gunstig is. Door afvalstoffen heel zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus minimaal mogelijk restvuil over. Binnen het afvalcontainer werp je al het het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de rest afvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In de de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat de doel beschreven artikelen nogmaals te gebruiken indien dat het mag.

Wat kost een een container voor container voor?

De tarieven tarieven voor de rolcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte omvang van de container alsook hoe vaak de de container geledigd dient geraken. U vindt ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je meteen gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van duurzame energie. Restafval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit in de verbranding die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Restafval Beverwijk:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Restafval Beverwijk

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kan selecteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te bepalen wat maat het goed bij je past? Haal dan even contact op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een meer leegmaken of standaard een maatje grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Restafval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde andere rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect helder is. Op deze manier ben je achteraf niet voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Restafval Beverwijk

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel uitgebreid aanbod van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het apart houden uit je vuilnis ook beter voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Restafval Beverwijk

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uur jouw container bij het gewenste locatie staan. Je beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo weet je dus vast dat je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een beter milieu via je afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit gestopt Los karton ofwel ander papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het is ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege de volume en massa veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink uit besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner energie dan glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar op jouw onderneming veel glas vrij, zoals in de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat je het aantal bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het jouw glasverval bij ons. Je hebt de keuze uit selectie van één bak met 240 liter en van 900 liter. Er al één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij hoe vaak wij de container zullen komen ledigen. wij biedt het voordeligste service.

Zo worden glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima basis. Daar zit meestal circa 50% oud glas binnen nieuwe glas. Bij het bewerken maken we verschil tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er zijn bij één veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en in een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij je dossiers niet wil in de het papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waarin het papier precies erin . Wanneer het papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgt niemand ze nog in . Onze chauffeur komt eens in de tijdstip bij voor de container ledigen en het papier ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin het bak door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kun je het papieren in de bak werpen. Jij heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op vervoer gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.