Prijs Ondergrondse Afvalcontainer 🔥 10 OPVALLENDE HACKS

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze stroom van afval heel beperkt toevallig te bewaren en je zal zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Door vuil dus mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Prijs Ondergrondse Afvalcontainer

Kies bij de ruimste assortiment containers en bestel het ideale afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de de rest container gooi je al het de onrecyclebare afval welke je geen extra kan sorteren. Papier/karton, swill, en vensterglas passen geen binnen het container. Ook voor PMD verdelen beschikken wij het geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen welke bij ondernemingen ontstaan. Dit stromen mogen meestal afzonderlijk opgehaald worden. Dit is verbeterd voor het milieu milieu en de geldtas.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afval ook sorteert, er gaat steeds restvuil aanwezig zijn. Tracht dit afvalstroompje zo beperkt mogelijk te houden en je zal zien dat deze financieel voordelig is. Met vuil zo mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel min eventueel restafval over. In de rest restafvalcontainer werp je al het het niet te recyclen afvalstoffen dat je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet thuis in de de rest afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel beschreven artikelen opnieuw te benutten als dat het kan.

Wat kost een een container voor container voor bedrijfsafval?

De prijzen voor containers zijn afhankelijk hangt af van de de stroom van afval, de afmeting van container en hoe vaak de container container geleegd moet worden zijn. Jij vindt je ieder kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de vele varianten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk in het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van groene stroom. Restafval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar zowaar 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit tijdens de verbranding die in meer of geringere mate desondanks in het milieu terecht komen. Dus moeten we blijven streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Prijs Ondergrondse Afvalcontainer:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Prijs Ondergrondse Afvalcontainer

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te schatten die grootte het goed bij je aansluit? Neem dan snel contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalstromen kennen wij precies wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een aanvullend legen of regulier een grootte ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen kwestie!

De prijzen van de containers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Restafval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een alternatieve container aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor ben je naderhand geen voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Prijs Ondergrondse Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers assortiment met containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden van uw vuilnis tevens beter voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Prijs Ondergrondse Afvalcontainer

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. U beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geleegd dient te zijn. Zo ken je dus zeker dat je jouw vuilnis altijd kwijt kan en waar je bijdraagt aan een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu veel minder als we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het is voor de milieu en jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het door de volume en ook massa veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken van verse grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glas los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Koop de meest geschikte bakken voor het jouw glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit selectie van een container van 240 liter en met negenhonderd liters. Er al een container voor glas vanaf €13 per maand en ook deze wordt gratis geplaatst. Op basis van de de glasafval kies je op welke manier vaak ons het bak zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen een goede basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glazen. Tijdens de bewerken doen we onderscheid onder blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er zijn op een heel veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je dus best goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je je archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in het papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel afval in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waar het document precies erin . Wanneer het papieren al binnen de bak zitten, krijgen ze nog bij . Onze bestuurder komt eens in de tijdstip bij om de container legen en de papier ter plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in de deksel kun je het papieren in de bak gooien. Je heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op transport is, loop jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.