Prijs Afvalcontainer Gemengd Afval ☑️ 12 ONVOORSTELBARE HACKS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Poog deze stroom van afval zo beperkt toevallig te houden en je gaat opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Via afval dus zoveel toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Prijs Afvalcontainer Gemengd Afval

Kies uit bij de meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel de beste meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restafval. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het niet te recyclen vuil die je geen meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en ruiten horen geen in de container. Ook betreffende PMD verdelen beschikken wij de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam voor ieder afvalstromingen dat in ondernemingen ontstaan. Dit stromen mogen vaak apart opgehaald zijn. Dit is beter betreffende het milieu milieu en het geldbeugel.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil eveneens scheidt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval zo minimaal eventueel te behouden en je zult zien dat het geldelijk voordelig is. Via vuil zo veel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In het afvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare vuil dat je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet binnen het afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. Binnen de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het het bedoeling beschreven artikelen nogmaals te gebruiken waar het mag.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte omvang van de container en hoevaak de rolcontainer ontleegd moet zijn. U vindt je alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige resten worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit gedurende de verbrandingsproces die in minstens of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Prijs Afvalcontainer Gemengd Afval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Prijs Afvalcontainer Gemengd Afval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Typen en tarieven zakelijk afval en restafval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag opteren voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te schatten welke omvang het goed bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met een van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je nodig hebt. En wens je een keer een meer leegmaken of standaard een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere verschillende bak aftikt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie helder is. Hierdoor ben je achteraf nooit voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Prijs Afvalcontainer Gemengd Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer uitgebreid aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren mag je je biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot deel van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van je afval tevens beter voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Prijs Afvalcontainer Gemengd Afval

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw container bij het verlangde plek staan. Je beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd dient te worden. Op deze manier ken je dus zeker waar je je vuilnis steeds kwijt kan en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder minder indien we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking met van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het door de ruimte en gewicht veel ruimte in het bedrijfsafval op. Jij kan daarom heel besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Ontstaat er op jouw onderneming heel veel glas los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer containers eenvoudig aanpast.

De juiste container voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasafval op ons. Je heeft de keuze uit selectie van een bak van tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kies jij op welke manier vaak wij de container zullen komen legen. ons biedt het voordeligste service.

Zo worden glas bewerkt

Het veel energie om glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken we onderscheid onder wit, bruine, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er bij een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook in een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling worden het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het papier precies doorheen past. Als het documenten eenmaal in de container zitten, krijgt niemand ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens tijdstip bij voor de bak te ledigen en het documenten plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het container via de truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kan je de documenten in de container gooien. Jij hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het transport is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.