Postnl Aanleveren Rolcontainers ☑️ 3 VERRASSENDE FEITJES

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Probeer dit stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je gaat zien dat deze geldelijk voordelig is. Via afval heel veel mogelijk te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Postnl Aanleveren Rolcontainers

Kies uit de ruimste gamma containers en bestel de de beste ideale afvalcontainer voor je restafval. In de de container werp je al het onrecyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en glas horen niet thuis in de de rest container. Ook betreffende PMD verdelen bezitten wij het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam voor ieder afvalstromen die bij ondernemingen ontstaan. Deze stromen zouden vaak apart opgehaald worden. Dat is goed aangaande het natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afval tevens sorteert, er gaat steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroompje heel klein eventueel te houden en je zult zien dat deze financieel voordelig is. Via vuil zo veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. Binnen de container gooi je je al het het onrecyclebare afvalstoffen welke je geen meer kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet thuis binnen de container.

Is het verdelen van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel streefdoel omschreven producten opnieuw te benutten waar het mag.

Wat kost een container een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van rolcontainers zijn afhangend van de de stroom van afval, de grootte grootte van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container rolcontainer geleegd moet geraken. Je vindt je ieder tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je kiest uit diverse groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden toegepast voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende giftige materialen uit tijdens de verbranding die in minstens of mindere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Postnl Aanleveren Rolcontainers:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Postnl Aanleveren Rolcontainers

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en prijzen bedrijfsafval en restafval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan selecteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te schatten die grootte het beste bij je aansluit? Neem dan snel aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren kennis met afvalstromen kennen wij precies wat je vereist hebt. En wil je een keer een aanvullend legen of standaard een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers verschillen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere alternatieve container neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor kom je later niet voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Postnl Aanleveren Rolcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer divers aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden van je vuilnis tevens goed voor het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Postnl Aanleveren Rolcontainers

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer op het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je jouw afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn voor het milieu en je portemonnee. Glaswerk blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasverval bestaat van flessen, potten en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het vanwege het ruimte en massa veel plaats in de afval van het bedrijf op. Je kan dus flink besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op je bedrijf veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor het glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze van een bak van 240 liters en ook met negenhonderd liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier vaak wij de container zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is echter één prima grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Bij de verwerken maken we verschil tussen blank, bruine, groene en gemengd glazen. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kan er op een heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en op een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je je archief niet in de papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent veel vuil in het vorm van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waar het papier exact erin . Als de documenten eenmaal in het container zijn, krijgen zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eens in tijdstip langs voor de bak ledigen en de papier plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container via de truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in het deksel kun je het documenten in het container werpen. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.