Postnl Aanleveren Pakketten Rolcontainers 🔴 4 MAKKELIJKE FEITEN

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze stroom van afval dus klein mogelijk te houden en je zal opmerken dat deze economisch voordelig is. Met afvalstoffen zo zoveel eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Postnl Aanleveren Pakketten Rolcontainers

Selecteer bij de meest uitgebreide aanbod rolcontainers en bestel de beste meest geschikte container geschikt voor je restafval. In de het container gooi je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je geen extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en glas passen geen binnen het afvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren hebben we de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen die in bedrijven voortkomen. Die stromingen kunnen vaak afzonderlijk verzameld zijn. Het is goed aangaande de milieu en de portemonnee geldtas.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Hoezo prima je je vuil eveneens sorteert, er gaat steeds restvuil voortdurend zijn. Probeer dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te bewaren en je gaat zien dat het financieel gunstig is. Met vuil heel zoveel mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig mogelijk restafval over. Binnen de restafvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet in de rest restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het bedoeling vermeld artikelen weer te gebruiken waar dat lukt.

Wat kost een een container voor?

De tarieven tarieven voor containers zijn afhangend van de afvalstroompje, de omvang van rolcontainer en hoe vaak de container geledigd rolcontainer geleegd dient zijn. Je ontdekt alle tarieven op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos in een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je meteen in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van groene energie. Algemeen afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar minstens een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen vrij in de verbrandingsproces die in minstens of mindere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Postnl Aanleveren Pakketten Rolcontainers:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Postnl Aanleveren Pakketten Rolcontainers

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te ramen die omvang het beste bij je past? Haal dan even verbinding op met een van onze experts. Door onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En wens je één keer een aanvullend leegmaken of regulier een maatje ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en volume. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende container neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit aspect transparant is. Zo kom je later nooit voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Postnl Aanleveren Pakketten Rolcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoor mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit uw afval tevens goed voor het de omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Postnl Aanleveren Pakketten Rolcontainers

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren jouw container bij de verlangde locatie staan. U beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te worden. Op deze manier weet je daarom zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Los karton ofwel ander document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat is ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval vanwege de ruimte en gewicht heel veel plaats bij het bedrijfsafval in. Jij kan dus heel besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel minder energie dan glazen te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glas vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor je het aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Bestel het beste bakken voor het je glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit een container van 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er is al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Op basis van de afval kies jij op welke manier frequent ons de bak zullen komen legen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost kost veel energie om glas om te maken uit verse materialen. Glasafval is echter daarentegen een prima basis. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij de bewerken maken we verschil tussen wit, bruin, groene en gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er zijn op één heel veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook in veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw dossiers niet wil in de papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waarin het document precies doorheen past. Wanneer het documenten al in de bak zijn, krijgen zij nog bij . Onze bestuurder arriveert eens tijd bij voor de bak te ledigen en het documenten ter plaats te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kan jij de papieren in de container gooien. Jij heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.