Polyester Afvalverwerking ➡️ 7 ONVOORSTELBARE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom zo klein eventueel te houden en je zult opmerken dat deze economisch voordelig is. Via afval zo zoveel mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Polyester Afvalverwerking

Kies uit uit het grootste grootste gamma rolcontainers en bestel de de beste rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen het restafvalcontainer gooi je al het niet niet te recyclen vuil dat je niet extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet in de rest container. Eveneens omtrent PMD verdelen bezitten wij de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande ieder afvalstromen die binnen ondernemingen vrijkomen. Dit stromen zouden dikwijls apart opgehaald geraken. Dit is verbeterd betreffende het natuur en de geldtas.

Wat mag er in zakelijk afval?

Hoe goed je je afval eveneens scheidt, er zal er altijd restvuil blijven bestaan. Probeer het stroom van afval dus beperkt eventueel te behouden en je zult zien dat dit economisch voordeelgevend is. Met vuil dus zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de het restafvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afval die je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen geen in de rest restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel doel vermeld goederen nogmaals te benutten als het lukt.

Wat kost een een container voor container voor?

De tarieven voor tarieven van containers zijn hangt af van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd rolcontainer ontleegd dient geraken. Jij vindt je ieder tarieven op de de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je gelijk gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Restafval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse giftige substanties uit tijdens de verbranden die in meer of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Polyester Afvalverwerking:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Polyester Afvalverwerking

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te bepalen welke omvang het goed bij je aansluit? Haal dan snel contact op met één van onze specialisten. Door onze vele jaren ervaring met afvalstromen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wil je één keer een meer legen of regulier een formaat grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers variëren per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere andere bak betaalt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor raak je naderhand niet voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Polyester Afvalverwerking

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel gevarieerd aanbod van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoor mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot deel uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw afval ook beter voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Polyester Afvalverwerking

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat het is ten behoeve van het milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en scherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval door het ruimte en ook gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink uit besparen in je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder kracht dan glaswerk te maken uit verse grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals in de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met flexibele contracten waardoor jij het aantal bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor het jouw glasverval op onze dienst. Je hebt de selectie uit één bak met tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maand en dit wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kies je op welke manier frequent wij het bak komen legen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel energie om glas om te maken uit verse materialen. Glasafval is echter een prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij het verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook bont glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij één veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of contact op.

Wat mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigt is. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij je dossiers niet in de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waar het papier exact erin . Als de documenten eenmaal in het bak zitten, krijgt zij nog bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal in tijd bij voor de bak te legen en de papier plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij het container via de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in de deksel kan jij de documenten in de container gooien. Jij heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.