Pmd Plastic Metaal En Drankkartons Container Wat Mag Erin ☑️ 3 MAKKELIJKE FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Poog deze stroom van afval dus minimaal eventueel te behouden en je zal opmerken dat deze financieel voordelig is. Met afval heel veel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Plastic Metaal En Drankkartons Container Wat Mag Erin

Kies van het ruimste gamma afvalcontainers en koop de meest geschikte afvalcontainer voor je restvuil. In de het container werp je al het niet onrecyclebare afval welke je geen verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet binnen de rest container. Eveneens omtrent PMD scheiden bezitten we het correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen welke in firma’s voortkomen. Deze afvalstromen zouden dikwijls gescheiden opgehaald worden. Dat is verbeterd aangaande de natuur en de portemonnee.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil eveneens sorteert, er zal altijd restafval blijven bestaan. Tracht het afvalstroom heel beperkt toevallig te bewaren en je zal zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afval dus zoveel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de container werp je al het het niet-recyclebare vuil die je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet binnen het afvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat de bedoeling omschreven goederen nogmaals te benutten als het lukt.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de containers zijn afhangend van het stroom van afval, de grootte van de afvalcontainer en hoe vaak de de container rolcontainer geledigd dient worden. Je vindt je alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en rap een van de vele varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke plek staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van duurzame kracht. Gemengd afval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate echter in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Pmd Plastic Metaal En Drankkartons Container Wat Mag Erin:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Pmd Plastic Metaal En Drankkartons Container Wat Mag Erin

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt opteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te ramen wat maat het beste bij je past? Haal dan gauw contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je één keer een extra leegmaken of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere verschillende rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor ben je naderhand nooit voor nare verrassingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Pmd Plastic Metaal En Drankkartons Container Wat Mag Erin

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg gevarieerd assortiment van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot deel uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te te zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van uw afval tevens beter voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Pmd Plastic Metaal En Drankkartons Container Wat Mag Erin

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uren jouw container bij het gewenste locatie staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Zo weet je dus zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel minder als wij afval recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder het om scheiden pakt het door de volume en ook gewicht veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink besparen in je kosten voor afval. Het is bovendien compleet te hergebruiken. Ook kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van nieuwe materialen.

Komt daar op jouw bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes qua drukte? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor jij het aantal bakken makkelijk verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze uit één bak met 240 liters en met negenhonderd liters. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maand en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij hoe frequent wij het container komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te produceren van verse materialen. Glasverval is echter daarentegen één prima basis. Daar zitten meestal circa 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens de bewerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groene en bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er bij één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en in een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime informatie en dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waarin het document exact doorheen . Als het papieren al binnen de bak zitten, krijgen zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal in tijd bij voor het bak ledigen en het documenten ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin het container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kan je het papieren in de container werpen. Jij heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op het vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.