Pmd Perscontainer ➡️ 12 OPZIENBARENDE TIPS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom heel klein toevallig te houden en je gaat zien dat het financieel voordelig is. Met afval zo zoveel toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Perscontainer

Kies uit bij de ruimste assortiment containers en koop het meest geschikte afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de de afvalcontainer gooi je je reeds de niet-recyclebare vuil dat je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en glas horen geen binnen de container. Ook voor PMD verdelen hebben ons de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen die bij bedrijven voortkomen. Deze stromingen kunnen dikwijls gescheiden verzameld zijn. Dit is beter betreffende het milieu leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er gaat steeds restafval aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval heel klein toevallig te houden en je zult opmerken dat het geldelijk voordelig is. Door afval dus veel toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus min eventueel overblijvend afval over. In de het restafvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen geen in de het restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te scheiden. In de het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het streefdoel vermeld producten weer te gebruiken indien dat het lukt.

Wat kost een container een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten van afvalcontainers zijn afhankelijk van de stroom van afval, de grootte van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer ontleegd moet zijn. U vindt je ieder tarieven op tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van groene energie. Algemeen afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelvormige resten worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook allerlei giftige substanties los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Pmd Perscontainer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers dichten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als deze slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Pmd Perscontainer

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, des te ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te ramen die grootte het beste bij je past? Neem dan snel aansluiting op met één van onze experts. Met onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen weten wij juist wat je benodigd hebt. En wens je een keer een meer leegmaken of regulier een formaat grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit komt, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Zo kom je later nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Pmd Perscontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of vernieling op de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoor kunt je je organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit uw vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Pmd Perscontainer

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste plek staan. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu door je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is gestopt Los karton of verschillend document
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je sorteert, des te beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en ook massa veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kan daarom flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht dan glaswerk te maken uit nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor je het aantal bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor het je glasafval op ons. Je heeft de keuze uit selectie uit één bak van 240 liter en met negenhonderd liter. Er is is reeds één glascontainer startend bij €13 per maand en ook dit worden gratis geplaatst. Op basis van de de afval kies jij op welke manier vaak ons de container zullen komen ledigen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter één goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken doen we verschil onder blank, bruine, groene en ook bont glazen. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kan er zijn op een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of contact .

Wat mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je je dossiers niet in het papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het document precies erin . Wanneer het papieren eenmaal binnen het container zijn, krijgt niemand ze nog in handen. Onze chauffeur komt eens in de zoveel tijdstip langs om de bak te legen en het papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin de container via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content zal daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door de klep in het deksel kun jij het documenten in het container gooien. Jij heeft de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op het vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.