Pmd Container 140 Liter ☑️ 3 OPVALLENDE TRUCS

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval dus klein mogelijk te behouden en je zult merken dat het financieel gunstig is. Met afval zo mogelijk eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Container 140 Liter

Kies uit de grootste gamma containers en bestel de meest geschikte container geschikt voor je restafval. Binnen het restafvalcontainer gooi je je al het de niet-recyclebare vuil welke je geen verder kan scheiden. Papier/karton, swill, en ruiten horen niet in de rest restafvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen bezitten wij de correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen welke binnen ondernemingen voortkomen. Dit stromingen mogen vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Het is verbeterd aangaande de leefomgeving en de geldtas.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Hoe goed je je afval tevens scheidt, er gaat altijd restafval voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je zal merken dat het economisch gunstig is. Met afval dus zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo min eventueel restvuil over. In de rest restafvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen vuil welke je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet binnen de afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het streefdoel vermeld goederen opnieuw te benutten indien dat lukt.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor afvalcontainers afhankelijk hangt af van de stroom van afval, de omvang van afvalcontainer en hoevaak de container rolcontainer geleegd moet worden geraken. U vindt alle kosten op de de.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je direct in het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de container op een publieke plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Pmd Container 140 Liter:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Pmd Container 140 Liter

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te bepalen welke maat het perfect bij je past? Neem dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze jarenlange kennis met afvalstromen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een meer lediging of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel issue!

De kosten van de containers verschillen per afvalstroom, stof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect transparant is. Op deze manier raak je later geen voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Pmd Container 140 Liter

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer gevarieerd aanbod van containers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoor kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van uw afval tevens beter voor het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Pmd Container 140 Liter

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container bij de verlangde locatie staan. U beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd dient te worden. Op deze manier ken je daarom vast waar je jouw afval altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder indien wij afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je scheidt, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je portemonnee. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege het ruimte en gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner kracht dan glazen om te maken uit verse materialen.

Komt er bij jouw bedrijf heel veel glas los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

De juiste container voor glasafval

Bestel de beste bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie van één bak met tweehonderdveertig liter en ook van negenhonderd liters. Er is is reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies je hoe frequent ons de bak komen ledigen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het veel kracht voor het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter één goede basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Tijdens het verwerken doen wij onderscheid onder wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn op een veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter goed regelen. De gesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je je dossiers niet in de het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waar het document exact doorheen . Als het papieren eenmaal binnen de container zitten, krijgt niemand zij meer in handen. Onze bestuurder komt eenmaal in de zoveel tijd langs voor de container legen en het documenten ter plaats vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij de bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in de deksel kun je het papieren in de bak gooien. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.