Pmd Afvalwijzer Valburg 🔥 4 VERRASSENDE FEITEN

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval heel minimaal eventueel te behouden en je zult zien dat dit economisch voordeelgevend is. Via vuil heel mogelijk toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Afvalwijzer Valburg

Selecteer bij het grootste ruimste assortiment containers en bestel de beste container voor je restvuil. In de de rest afvalcontainer gooi je reeds de niet te recyclen afval welke je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, en glas passen niet in de rest afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden bezitten wij de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromingen welke binnen bedrijven ontstaan. Dit afvalstromen mogen vaak afzonderlijk ingezameld worden. Dit is goed voor de leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoezo goed je je vuil ook verdeelt, er zal er altijd overblijvend afval voortdurend zijn. Probeer het stroom van afval zo beperkt mogelijk te behouden en je zal opmerken dat deze financieel gunstig is. Via vuil zo mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel min mogelijk restafval over. In de de rest container gooi je reeds het niet niet-recyclebare vuil dat je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in de het restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat de doel vermeld producten nogmaals te gebruiken waar het lukt.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de containers afhankelijk afhangend van de het stroom van afval, de grootte van afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer geledigd moet worden. U ontdekt alle kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een publieke plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van duurzame kracht. Gemengd afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties vrij in de verbranden die in minstens of geringere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we blijven proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Pmd Afvalwijzer Valburg:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Pmd Afvalwijzer Valburg

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te bepalen welke grootte het beste bij je past? Pak dan snel aansluiting op met een van onze experts. Met onze langdurige deskundigheid met afvalstromen weten wij precies wat je benodigd hebt. En wens je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een grootte ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een andere verschillende rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Hierdoor raak je achteraf geen voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Pmd Afvalwijzer Valburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het apart houden uit je vuilnis tevens goed voor het de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Pmd Afvalwijzer Valburg

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur je container op de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo weet je dus zeker dat je je vuilnis altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te veel afval je sorteert, hoe beter dat het is voor het milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege het ruimte en gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval in. Jij kan daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel kleiner kracht dan glazen te maken uit verse grondstoffen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals in de sector van de horeca, dan één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met aanpasbare contracten waardoor je het nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze van een container met 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies je op welke manier frequent ons de container komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid onder wit, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er bij één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in de het papiercontainer wil gooien. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het document exact erin . Wanneer het papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgen ze nog in . Onze bestuurder komt eenmaal de tijd langs voor de container te ledigen en de papier ter plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij de bak via de truck zelf wordt opgetild en geopend. De content zal daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in de deksel kan jij het documenten in de bak gooien. Jij heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op transport gaat, loopt je geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.