Pmd Afvalscheiding ➡️ 3 BEWEZEN TRUCS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus beperkt toevallig te behouden en je gaat opmerken dat het geldelijk voordelig is. Met afval heel zoveel mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Afvalscheiding

Kies van het grootste assortiment containers en bestel het beste container geschikt voor je overblijvend afval. In de de rest container gooi je je al de niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren niet in de rest afvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen bezitten we de juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande alle afvalstromingen die bij bedrijven voortkomen. Dit afvalstromen mogen dikwijls gescheiden verzameld zijn. Dit is goed voor de milieu en de portemonnee.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal telkens restvuil blijven zijn. Probeer het afvalstroompje dus minimaal toevallig te houden en je zal zien dat deze financieel gunstig is. Via afvalstoffen heel veel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er zo min toevallig restvuil over. Binnen de container gooi je je al het het niet te recyclen afval dat je niet meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet thuis binnen de afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel streefdoel omschreven producten opnieuw te benutten indien het kan.

Wat kost een container container bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van omvang van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient worden. U ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je meteen gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je selecteert uit diverse groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van groene stroom. Restafval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar liefst twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen uit in de verbranding die in minstens of kleinere mate echter in het leefomgeving komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Pmd Afvalscheiding:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Pmd Afvalscheiding

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan selecteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen die grootte het goed bij je past? Neem dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten weten wij exact wat je vereist hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de containers wisselen per afvalstroom, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit aspect helder is. Zo ben je achteraf nooit voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Pmd Afvalscheiding

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis ook beter voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Pmd Afvalscheiding

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren je container op het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd moet te worden. Zo ken je dus zeker waar je jouw afval altijd kwijt kan en waar je meewerkt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder als we afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat is ten behoeve van het milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden pakt het door het ruimte en ook massa heel veel plaats in de afval van het bedrijf in. Je kan dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder energie in vergelijking met glazen om te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor je de nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste container voor glas restafval

Bestel de beste containers voor het je glasverval op onze dienst. Jij hebt de selectie van een bak met 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest jij op welke manier frequent ons het container komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Zo worden glas verwerkt

Het veel kracht voor het glas te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter een goede grondslag. Daar zit meestal circa 50% oudere glas in nieuw glas. Bij de bewerken maken wij verschil onder wit, bruin, groen en ook bont glas. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er op één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw dossiers niet wil in de de papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waarin het document exact erin . Als het papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal zoveel tijd bij voor de container te legen en de papier ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het bak door het truck zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kun je de documenten in de container gooien. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op transport is, loopt je niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.