Pmd Afval Avalex 🔥 12 ONTHULLENDE GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroom heel minimaal toevallig te behouden en je gaat zien dat dit economisch voordeelgevend is. Door afval zo zoveel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pmd Afval Avalex

Kies van het grootste meest uitgebreide gamma containers en bestel de beste meest geschikte rolcontainer voor je je overblijvend afval. In de de restafvalcontainer werp je al het onrecyclebare afval dat je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas passen niet thuis binnen de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren bezitten ons de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor elke afvalstromingen die binnen bedrijven vrijkomen. Dit afvalstromen kunnen dikwijls gescheiden ingezameld geraken. Het is beter betreffende het milieu en de portemonnee.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afval tevens verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig zijn. Probeer deze afvalstroom dus beperkt mogelijk te houden en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordelig is. Via vuil dus veel toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel minimaal mogelijk restvuil over. In de rest container werp je reeds de niet te recyclen vuil welke je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten horen geen in de afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel streefdoel beschreven goederen weer te benutten indien dat mag.

Wat kost een afvalcontainer voor?

De tarieven voor tarieven voor de containers zijn hangt af van de het afvalstroom, de grootte van de rolcontainer en hoe vaak de de container afvalcontainer geleegd moet worden worden. U vindt je ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je direct gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de bak op een publieke plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van groene kracht. Restafval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen vrij tijdens de verbranding die in minstens of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Pmd Afval Avalex:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Pmd Afval Avalex

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je mag kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te schatten welke omvang het beste bij je past? Neem dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen kennen wij juist wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra lediging of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen issue!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een algemeen afval container of een andere verschillende rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit helder is. Op deze manier ben je achteraf nooit voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Pmd Afval Avalex

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer divers aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoor kunt je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval tevens goed voor het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Pmd Afval Avalex

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. U beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geleegd dient te zijn. Zo ken je dus vast waar je je vuilnis steeds weg kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder indien we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat is voor de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potjes en scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het ruimte en gewicht heel veel plaats in de bedrijfsafval op. Jij kunt dus heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te maken van verse materialen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel het beste containers voor het je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit één container met 240 liters en van 900 liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Op basis van de afval kies je hoe frequent wij de container zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost kost veel energie om glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter één goede basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij het verwerken maken wij verschil tussen wit, bruine, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er zijn op een veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag wel er bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in de de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in de de gedaante van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact doorheen past. Wanneer de papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgen ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eens in tijdstip bij voor de bak te ledigen en het documenten ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij het bak via de truck zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kun je de papieren in het bak gooien. Jij hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op het transport gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.