Playmobil Glascontainer ᐅ 15 OPMERKELIJKE GEHEIMEN

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom zo minimaal eventueel te behouden en je zal merken dat het economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus veel mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Playmobil Glascontainer

Selecteer bij de grootste aanbod rolcontainers en koop de meest geschikte container geschikt voor je restafval. In de het restafvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare afval die je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, swill, en vensterglas horen niet in het afvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden bezitten ons het correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromen dat binnen firma’s voortkomen. Die afvalstromen mogen dikwijls gescheiden ingezameld zijn. Dit is verbeterd betreffende het milieu milieu en het portemonnee.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je vuil eveneens sorteert, er zal er steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval heel minimaal eventueel te behouden en je zult opmerken dat deze financieel voordelig is. Via vuil zo mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus min eventueel restvuil over. In de de afvalcontainer werp je al het niet-recyclebare afval die je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen niet binnen het container.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. In de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het de streefdoel vermeld artikelen nogmaals te aanwenden indien dat het kan.

Wat kost een een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten van containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte grootte van rolcontainer en hoe vaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet geraken. U ontdekt elke kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de vele typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je meteen tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van groene energie. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties vrij gedurende de verbranding die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Playmobil Glascontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Playmobil Glascontainer

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te schatten die omvang het perfect bij je aansluit? Pak dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige kennis met afvalmaterialen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een aanvullend lediging of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere andere container neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie helder is. Op deze manier kom je later nooit voor nare onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Playmobil Glascontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een erg gevarieerd aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoor mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van je afval tevens goed voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Playmobil Glascontainer

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. U beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd dient te worden. Zo ken je daarom zeker waar je jouw afval altijd kwijt kunt en waar je meewerkt aan een beter omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel als wij afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is gestopt Los karton of ander papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je sorteert, hoe goed dat is voor het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door de volume en ook gewicht heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie dan glazen om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal containers makkelijk aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel het beste containers voor jouw glasverval bij ons. Jij heeft de keuze van één bak met 240 liter en met 900 liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maand en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kies jij op welke manier vaak wij het container zullen komen legen. wij biedt het meest voordelige service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost kost veel energie om glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een prima grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook bont glas. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er op één heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je je dossiers niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de de gedaante van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waar het papier precies erin . Als het papieren al in de container zitten, krijgt ze meer in handen. Onze chauffeur komt eens de tijdstip bij voor het container te ledigen en het documenten plaats te vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij het container via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kun je het documenten in het container gooien. Je heeft de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op vervoer gaat, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.