Plaatsing Afvalcontainers Ridderkerk ✔️ 13 OPZIENBARENDE TRUCS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroompje heel klein mogelijk te bewaren en je gaat merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via vuil zo veel mogelijk te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Plaatsing Afvalcontainers Ridderkerk

Kies uit bij het meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en koop de beste afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de rest container gooi je al het onrecyclebare vuil dat je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en ruiten horen niet in de het restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen bezitten ons de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen die bij bedrijven ontstaan. Dit afvalstromen kunnen meestal afzonderlijk ingezameld worden. Het is beter betreffende de milieu en de portemonnee.

Wat kan er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je vuil tevens scheidt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom heel klein mogelijk te bewaren en je zal merken dat het economisch voordelig is. Door afvalstoffen dus veel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel zo weinig toevallig restafval over. Binnen het container werp je al het niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet in de de container.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel beschreven goederen weer te benutten als het kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom, de grootte afmeting van container en hoe vaak de container afvalcontainer geleegd moet worden worden. U vindt je ieder tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je snel en rap een van de talloze typen afvalcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je direct tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de vat op een algemene locatie staat. Je selecteert uit diverse groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden toegepast voor het aanvullen of creëren van straten. Helaas komen er ook diverse schadelijke materialen vrij in de verbranding die in minstens of kleinere mate echter in het leefomgeving komen. Dus moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Plaatsing Afvalcontainers Ridderkerk:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Plaatsing Afvalcontainers Ridderkerk

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen welke grootte het perfect bij je past? Pak dan snel aansluiting op met een van onze specialisten. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij juist wat je benodigd hebt. En wil je één keer een meer legen of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de containers variëren per afvalsoort, stof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een algemeen afval container of een andere container betaalt. Wij achten het essentieel dat dit duidelijk is. Hierdoor raak je achteraf geen voor nare verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Plaatsing Afvalcontainers Ridderkerk

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een heel gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis tevens goed voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Plaatsing Afvalcontainers Ridderkerk

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geleegd moet te zijn. Zo ken je dus zeker waar je je afval steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu veel minder indien wij afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis je sorteert, des te goed dat zal zijn voor de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege de ruimte en massa veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig om te recyclen. Ook kost het heel veel kleiner energie dan glazen om te maken van verse grondstoffen.

Komt daar op je bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je het nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glasafval

Koop het meest geschikte containers voor jouw glasverval op ons. Je heeft de keuze uit selectie van een container van tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies jij op welke manier frequent wij de bak komen legen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter echter één prima basis. Daar zit meestal circa 50% oud glas binnen nieuwe glas. Bij de verwerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact .

Wat is mag er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de het papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten geheime informatie en daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waar het papier precies doorheen . Wanneer het papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgt niemand ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal in de zoveel tijdstip langs voor het container te ledigen en de documenten ter plekke te vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het bak door het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in het deksel kan jij de papieren in de container gooien. Je heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het transport gaat, loopt je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.