Pictogram Restafval Bomen ☑️ 4 VERBAZENDE WEETJES

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval heel beperkt mogelijk te houden en je zal merken dat het financieel gunstig is. Met afval dus veel mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pictogram Restafval Bomen

Selecteer uit het ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de het ideale afvalcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen het afvalcontainer werp je al het de niet te recyclen vuil welke je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas thuishoren niet thuis in de afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren beschikken wij de juiste geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromingen welke in firma’s voortkomen. Die afvalstromen kunnen dikwijls gescheiden opgehaald zijn. Het is verbeterd betreffende de leefomgeving en het geldtas.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er steeds restvuil blijven voorkomen. Probeer deze afvalstroompje dus beperkt eventueel te bewaren en je zal zien dat deze economisch gunstig is. Met afval dus zoveel toevallig te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig eventueel restafval over. In het restafvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen vuil die je niet meer kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet thuis in de de rest afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel vermeld goederen nogmaals te benutten indien het kan.

Wat kost een container een container rolcontainer voor?

De prijzen van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de het afvalstroompje, de grootte van rolcontainer alsook hoe vaak de de container container geleegd moet worden geraken. Je vindt je alle tarieven op de.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je direct in het orderproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de container op een openbare plek staat. Je gaat uit diverse groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar liefst twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelige slakken worden toegepast voor het ophogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen vrij in de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Pictogram Restafval Bomen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken dichten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type afval en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Pictogram Restafval Bomen

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en prijzen bedrijfsafval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te bepalen wat grootte het perfect bij je past? Pak dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige deskundigheid met afvalstromen weten wij juist wat je nodig hebt. En wens je één keer een aanvullend legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, als we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere alternatieve rolcontainer aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect helder is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Pictogram Restafval Bomen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoor kunt je je organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden van je afval tevens goed voor het omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Pictogram Restafval Bomen

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container bij de gewenste plek staan. U beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je daarom vast dat je jouw afval steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel als we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het is bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor je het nummer containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glas restafval

Bestel de beste containers voor het je glasafval op onze dienst. Jij hebt de selectie uit één bak van 240 liters en met negenhonderd liters. Er is al één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook deze worden gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier vaak ons de bak zullen komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost veel energie voor het het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één goede basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij de verwerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groene en bont glas. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er zijn bij een veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je daarom best goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernietiging van dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in de papierbak wilt werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waarin het document exact doorheen past. Wanneer de papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgt niemand zij meer bij . Onze chauffeur komt eens tijd bij voor het container legen en de documenten plaats vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kan je het papieren in de container gooien. Je hebt de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op het transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.