Pasje Aanvragen Voor Restafval Container Breda ☑️ 10 VERBIJSTERENDE GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval heel klein eventueel te behouden en je zal zien dat deze geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen zo zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Pasje Aanvragen Voor Restafval Container Breda

Kies uit de grootste aanbod afvalcontainers en koop het meest geschikte container voor je restvuil. Binnen het container werp je reeds het niet onrecyclebare vuil die je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis binnen de rest afvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren beschikken wij de correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam betreffende alle afvalstromen dat in ondernemingen voortkomen. Die stromen mogen meestal apart opgehaald geraken. Dit is beter aangaande het leefomgeving en de geldbeugel.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er gaat telkens restafval blijven voorkomen. Probeer dit stroom van afval heel klein mogelijk te houden en je gaat zien dat dit economisch gunstig is. Via vuil heel zoveel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de het restafvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen afval dat je niet verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen geen in de afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel bedoeling omschreven artikelen opnieuw te gebruiken als dat het lukt.

Wat kost een een container container voor?

De tarieven tarieven voor de afvalcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van grootte van container en hoevaak hoe vaak de de container geledigd container geleegd moet worden zijn. Je vindt je ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze typen vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je meteen gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de container op een openbare plaats staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van groene energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen los tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Pasje Aanvragen Voor Restafval Container Breda:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Pasje Aanvragen Voor Restafval Container Breda

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je kan opteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te ramen wat omvang het perfect bij je past? Haal dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren ervaring met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wil je één keer een meer legen of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de containers wisselen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een andere container betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit duidelijk is. Zo kom je later nooit voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Pasje Aanvragen Voor Restafval Container Breda

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment van containers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter ook op kantoren mag je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het scheiden van uw afval tevens beter voor het het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Pasje Aanvragen Voor Restafval Container Breda

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het gewenste locatie geplaatst. U beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent de container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je je afval steeds kwijt kan en dat je meewerkt voor een beter milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval je sorteert, hoe goed dat het is voor de milieu en jouw geldbeurs. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en massa heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kan daarom heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook kost het veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met aanpasbare contracten omdat jij het aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte container voor glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie uit één container met tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kiest je hoe vaak wij de bak zullen komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo wordt glas verwerkt

Het veel kracht voor het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een goede grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens de bewerken doen we verschil tussen wit, bruine, groene en bont glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er op een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij dus best goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jouw dossiers niet wil in de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waar het document exact doorheen past. Als het papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgt zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal zoveel tijdstip bij om de bak legen en het documenten plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij het container via het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content zal vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kan je de papieren in de container werpen. Jij hebt de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het vervoer is, loop je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.