Papier En Karton Container Tolbert 🔴 8 OPVALLENDE TRUCS

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval zo klein mogelijk te houden en je zal merken dat dit financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Papier En Karton Container Tolbert

Kies van het meest uitgebreide gamma containers en bestel de beste beste afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de rest afvalcontainer gooi je al het de onrecyclebare vuil dat je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet in de de rest restafvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen hebben ons de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen welke in bedrijven vrijkomen. Die stromen zouden vaak afzonderlijk ingezameld geraken. Dat is beter aangaande het milieu en het portemonnee.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afval tevens sorteert, er gaat altijd restafval blijven zijn. Tracht het afvalstroompje zo klein mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Met vuil heel veel toevallig te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo min eventueel overblijvend afval over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je al het onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren geen in het restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de bedoeling vermeld goederen opnieuw te gebruiken waar het kan.

Wat kost een container een container voor?

De tarieven prijzen voor de rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte van omvang van de container en hoevaak de container geledigd rolcontainer ontleegd moet worden. Je ontdekt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het bestelproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandwerend, handig als de bak op een openbare locatie staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van groene stroom. Gemengd afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar zowaar 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelachtige slakken worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen vrij gedurende de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het natuur komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Papier En Karton Container Tolbert:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Papier En Karton Container Tolbert

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten welke omvang het perfect bij je past? Pak dan even verbinding op met één van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een aanvullend legen of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de containers verschillen per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier kom je achteraf niet voor nare onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Papier En Karton Container Tolbert

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de loer staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor kunt je je organisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit uw afval tevens goed voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Papier En Karton Container Tolbert

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde locatie staan. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier vaak het container geledigd dient te worden. Zo weet je daarom vast waar je jouw afval steeds weg kan en waar je meewerkt aan een beter omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je sorteert, des te goed dat het is voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en scherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kunt dus flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt samen met flexibele contracten omdat je het nummer bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit keuze van een bak van 240 liter en met 900 liter. Er is reeds een container voor glas vanaf €13 per maand en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van de de afval kies je hoe vaak wij het container zullen komen legen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het heel veel kracht voor het het glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij het verwerken doen wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er zijn op één veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en op veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je archief niet wil in de de papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in de de gedaante van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waar het document exact erin . Als de papieren al in de bak zitten, krijgt niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eens in tijd bij om de bak legen en de papier ter plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de container via de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in de deksel kun jij het documenten in de bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op vervoer is, loopt je geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.