Papier Container Naar Buiten Dordrecht ☑️ 8 SNELLE FEITJES

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Probeer dit stroom van afval heel klein eventueel te bewaren en je zult merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Papier Container Naar Buiten Dordrecht

Kies bij het meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In het container gooi je al het niet onrecyclebare vuil dat je niet meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren niet thuis binnen het container. Eveneens voor PMD verdelen bezitten wij de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande alle afvalstromen dat in bedrijven ontstaan. Deze stromen zouden meestal afzonderlijk verzameld zijn. Dit is goed betreffende het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afval tevens sorteert, er zal altijd overblijvend afval aanwezig zijn. Tracht het stroom van afval dus minimaal eventueel te bewaren en je zult zien dat dit geldelijk voordelig is. Via vuil zo mogelijk eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo min toevallig restvuil over. In de afvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare afval die je geen meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen geen in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te scheiden. In de het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat de bedoeling omschreven goederen weer te gebruiken indien het lukt.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de de afvalcontainer ontleegd dient worden. Je vindt alle kosten op de.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de vat op een algemene locatie staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei giftige stoffen uit in de verbranden die in bepaalde of geringere mate desondanks in het milieu komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Papier Container Naar Buiten Dordrecht:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Papier Container Naar Buiten Dordrecht

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te bepalen welke omvang het beste bij je past? Haal dan even aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalstromen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een aanvullend legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde verschillende bak aftikt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Zo kom je naderhand nooit voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Papier Container Naar Buiten Dordrecht

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel uitgebreid aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoor kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Papier Container Naar Buiten Dordrecht

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je in 24 uur je container op het gewenste locatie staan. U bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus vast dat je je afval altijd kwijt kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden is. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder te scheiden pakt het door het volume en gewicht veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink besparen in je afvalkosten. Het glas is bovendien compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel minder kracht dan glaswerk om te maken uit nieuwe materialen.

Komt er bij je onderneming veel glas vrij, zoals in de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare contracten omdat je de aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor het je glasafval op onze dienst. Jij hebt de selectie uit één container met tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook dit wordt gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kiest je op welke manier vaak wij de container zullen komen ledigen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het heel veel energie om glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter een prima basis. Er zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Bij de verwerken maken wij onderscheid tussen wit, bruine, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er bij een veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij dus best goed organiseren. De gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij je dossiers niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten geheime informatie en dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel vuil in de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waar het papier precies doorheen past. Als de papieren al binnen het bak zijn, krijgen ze nog in . Onze bestuurder arriveert eens de tijd langs om het bak ledigen en de documenten plaats vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container via het truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kan je het papieren in het bak werpen. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het vervoer gaat, loopt je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.