Papier Container Enter ➡️ 12 ONVOORSTELBARE FEITJES

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval heel klein mogelijk te bewaren en je gaat merken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Papier Container Enter

Selecteer van het grootste assortiment containers en bestel de de beste meest geschikte container voor je restvuil. In de container werp je al het het onrecyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet binnen het restafvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren hebben wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromingen dat in firma’s voortkomen. Die stromingen zouden meestal apart ingezameld zijn. Dat is beter voor het milieu natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afval eveneens scheidt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het afvalstroom zo minimaal eventueel te behouden en je zal opmerken dat het economisch voordelig is. Via vuil zo veel toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er zo minimaal toevallig restvuil over. In het restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare vuil welke je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis in de de rest restafvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het streefdoel vermeld producten opnieuw te gebruiken waar dat kan.

Wat kost een een rolcontainer voor?

De tarieven prijzen voor rolcontainers zijn hangt af van de stroom van afval, de grootte van rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet worden. Je ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de vele soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van duurzame energie. Restafval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar minstens een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelige resten worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige substanties vrij gedurende de verbranding die in bepaalde of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Papier Container Enter:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Papier Container Enter

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en tarieven ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je kan opteren voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te bepalen die maat het perfect bij je past? Haal dan snel contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een meer legen of regulier een formaat grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere andere bak aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie transparant is. Hierdoor ben je naderhand niet voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Papier Container Enter

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoor mag je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot deel van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te verzamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van uw afval tevens beter voor het milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Papier Container Enter

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw container bij de verlangde locatie staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe vaak de container geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je dus vast dat je je vuilnis steeds kwijt kan en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu via jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder als we afval recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf sorteert, des te beter dat is voor de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en ook gewicht veel plaats in het bedrijfsafval in. Je kunt dus heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te maken van verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij het nummer containers makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasafval op ons. Je heeft de keuze uit keuze uit één container van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kies jij op welke manier frequent wij het bak komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om glas te produceren van verse materialen. Glasverval is echter echter een goede basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de bewerken maken wij onderscheid onder blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er zijn op één veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij jouw dossiers niet wil in het papierbak wilt gooien. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waar het document precies erin . Wanneer de papieren al in het container zitten, krijgen ze meer bij handen. Onze bestuurder arriveert eens de tijd bij om de container te ledigen en het documenten ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak via de truck zelf is opgetild en geopend. De content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kun je het papieren in de container gooien. Je heeft de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op het vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.