Oud Papier Container Nunspeet 🔴 12 LUCRATIEVE FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval dus beperkt toevallig te houden en je gaat opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Oud Papier Container Nunspeet

Selecteer bij het ruimste gamma rolcontainers en bestel de de meest geschikte afvalcontainer voor je je restafval. In de restafvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je geen verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas horen geen in het container. Tevens voor PMD sorteren beschikken we de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen die binnen ondernemingen vrijkomen. Dit stromingen mogen meestal apart verzameld worden. Het is verbeterd aangaande het milieu leefomgeving en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook verdeelt, er gaat altijd overblijvend afval aanwezig zijn. Probeer dit afvalstroom heel minimaal toevallig te behouden en je gaat merken dat deze geldelijk voordelig is. Door afval zo mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus zo weinig eventueel restafval over. In de de rest restafvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en glas horen niet in de de restafvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. Binnen het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel vermeld goederen weer te gebruiken waar dat het lukt.

Wat kost een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom, de grootte van omvang van de afvalcontainer en hoe vaak de container afvalcontainer ontleegd dient zijn. U ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je direct tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit diverse groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar minstens 20% van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelachtige resten worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige materialen vrij gedurende de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate echter in het natuur belanden. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Oud Papier Container Nunspeet:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Oud Papier Container Nunspeet

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de ladder, des te ecologischer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te bepalen die maat het goed bij je aansluit? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een aanvullend lediging of standaard een maatje grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Zo raak je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Oud Papier Container Nunspeet

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer gevarieerd assortiment van containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoren mag je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van uw vuilnis tevens goed voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD is immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Oud Papier Container Nunspeet

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je in 24 uren jouw container bij de gewenste plek staan. Je bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker waar je je afval altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaat van flessen, potten en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege de ruimte en ook gewicht heel veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het veel minder energie dan glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is is een container voor glas essentieel. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit een container met 240 liters en ook van 900 liters. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 per maand en deze worden gratis neergezet. Op basis van de de afval kiest jij op welke manier vaak wij het bak komen legen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te maken van verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een goede basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Bij het verwerken doen we verschil tussen wit, bruine, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er bij één veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je dus beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je archief niet in de de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies doorheen . Als het documenten al in de bak zijn, krijgen ze nog bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal tijd langs voor het container legen en de documenten ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container via het truck zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in het deksel kan jij de documenten in de container werpen. Je heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op transport is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.