Oud Papier Container Deurne ☑️ 9 ONVOORSTELBARE WEETJES

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te houden en je zal zien dat dit financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus zoveel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Oud Papier Container Deurne

Kies uit van het meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel de de ideale container voor je je overblijvend afval. In de restafvalcontainer gooi je je al het niet-recyclebare vuil die je niet extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en glas horen niet in de rest afvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden beschikken ons de correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor ieder afvalstromingen welke binnen bedrijven ontstaan. Die stromen mogen dikwijls apart ingezameld geraken. Dit is beter aangaande de milieu en de portemonnee.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er altijd overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog dit afvalstroom dus beperkt mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat deze financieel gunstig is. Met afval heel veel mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus min eventueel restvuil over. In de de rest afvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare afval dat je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in het restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel streefdoel beschreven artikelen nogmaals te benutten waar dat lukt.

Wat kost een container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de containers zijn afhankelijk van de afvalstroompje, de grootte omvang van container en hoevaak hoe vaak de de container geledigd container geledigd dient zijn. U ontdekt ieder kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Restafval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelige resten worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei giftige substanties uit in de verbranden die in meer of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Oud Papier Container Deurne:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als dit slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Oud Papier Container Deurne

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te ecologischer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen welke omvang het beste bij je past? Neem dan even aansluiting op met een van onze experts. Door onze langdurige kennis met afvalstromen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een meer lediging of standaard een grootte groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Hierdoor ben je achteraf geen voor nare onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Oud Papier Container Deurne

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg gevarieerd aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vernieling op de loer staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je document- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoor kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te verzamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Bovendien is het apart houden van je afval tevens beter voor het het omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Oud Papier Container Deurne

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je in 24 uur jouw container op de verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent het container geleegd moet te zijn. Zo weet je dus zeker waar je je afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flesjes, potjes en scherven. Zonder te scheiden neemt het vanwege het ruimte en massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren van verse materialen.

Komt daar op je onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert samen met flexibele contracten omdat jij de nummer bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit selectie uit één bak met 240 liter en met 900 liters. Er al een container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de de afval kiest je hoe frequent ons het container komen ledigen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht voor het het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij de verwerken maken wij verschil onder wit, bruine, groen en gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er zijn op een veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag er bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en op een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat jouw archief veilig vernietigd is. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij je archief niet in het papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het papier exact erin . Wanneer de documenten al binnen de bak zijn, krijgt ze nog in handen. Onze bestuurder komt eenmaal de tijdstip bij om de bak te legen en de documenten plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content zal vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kan je het papieren in het bak gooien. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op het vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.