Oud Papier Container Bedum ➡️ 4 VREEMDE GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom heel klein toevallig te houden en je zult merken dat het economisch gunstig is. Via vuil heel veel toevallig te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Oud Papier Container Bedum

Kies uit van het grootste assortiment containers en koop de meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de het container werp je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet binnen de afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren beschikken we de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor alle afvalstromen welke bij ondernemingen voortkomen. Die stromingen zouden vaak apart verzameld worden. Dit is beter betreffende het natuur en de geldtas.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil tevens verdeelt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht het afvalstroompje zo klein toevallig te behouden en je zult zien dat het financieel gunstig is. Door vuil heel zoveel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel minimaal mogelijk restvuil over. In de container werp je reeds de niet te recyclen vuil die je geen meer kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet binnen het afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. Binnen de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat de streefdoel beschreven goederen opnieuw te benutten waar dat het mag.

Wat kost een een container voor container bedrijfsafval?

De kosten van rolcontainers zijn afhangend van de stroom van afval, de grootte van afmeting van de container en hoevaak hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden worden. U vindt je ieder prijzen op de de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je direct in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van groene energie. Algemeen afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen uit tijdens de verbranding die in bepaalde of mindere mate toch in het leefomgeving komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Oud Papier Container Bedum:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Oud Papier Container Bedum

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te bepalen die omvang het perfect bij je aansluit? Neem dan even verbinding op met één van onze experts. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wil je één keer een meer leegmaken of regulier een formaat grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven helder wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect transparant is. Op deze manier ben je achteraf geen voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Oud Papier Container Bedum

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer divers aanbod van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoor mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je containers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit je afval tevens goed voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Oud Papier Container Bedum

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de verlangde locatie geplaatst. U beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je dus vast waar je je afval altijd kwijt kan en dat je bijdraagt aan een beter milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf scheidt, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het vanwege het ruimte en ook massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Je kan dus flink besparen in je kosten voor afval. Het is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel de beste containers voor je glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie uit één bak met 240 liter en met negenhonderd liters. Er reeds een glascontainer vanaf €13 elke maand en deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kies jij hoe vaak wij de bak komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen één goede grondslag. Daar zit meestal circa 50% oud glazen in nieuw glas. Tijdens de bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groen en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er op een veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% garantie dat je je archief veilig vernietigd is. Na vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in de papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waar het document precies erin past. Als het documenten eenmaal in de container zitten, krijgen niemand ze meer bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal in zoveel tijdstip langs voor de bak te legen en de papier ter plekke vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin het bak door de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De content zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in de deksel kun jij de papieren in het container gooien. Jij hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op transport gaat, loop je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.