Openingstijden Afvalbrengstation Amstelveen ☑️ 4 ONGEBRUIKELIJKE GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom dus beperkt mogelijk te behouden en je zult merken dat het financieel voordelig is. Via afval zo veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Openingstijden Afvalbrengstation Amstelveen

Selecteer bij de ruimste gamma containers en bestel de ideale container voor je je restafval. In de rest afvalcontainer werp je al het niet te recyclen afvalstoffen die je geen extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en ruiten passen geen in de rest container. Tevens voor PMD scheiden bezitten wij de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromingen welke bij ondernemingen voortkomen. Die afvalstromen mogen dikwijls apart opgehaald geraken. Dit is verbeterd voor het natuur en het portemonnee.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er gaat altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroompje zo klein eventueel te bewaren en je gaat zien dat dit financieel voordelig is. Via afval zo veel mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus minimaal toevallig overblijvend afval over. Binnen de afvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen vuil dat je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen in de de rest afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. In de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het streefdoel vermeld producten weer te gebruiken indien het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor de containers zijn hangt af van de afvalstroom afvalstroom, de afmeting van de container alsook hoevaak de container geledigd afvalcontainer geleegd moet zijn. Je vindt je alle prijzen op de.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze varianten rolcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je meteen gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een algemene locatie staat. Je gaat uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelachtige resten worden toegepast voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen los in de verbranding die in meer of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Openingstijden Afvalbrengstation Amstelveen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Openingstijden Afvalbrengstation Amstelveen

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je mag kiezen voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen welke maat het goed bij je past? Neem dan snel verbinding op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of standaard een maatje grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, materiaal en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Openingstijden Afvalbrengstation Amstelveen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je document- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Openingstijden Afvalbrengstation Amstelveen

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je container bij het gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je daarom vast waar je je vuilnis steeds weg kunt en dat je meewerkt aan een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel als we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval jezelf scheidt, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potjes en glasscherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege de ruimte en massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Je kunt dus heel besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te produceren van verse materialen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten omdat jij het aantal bakken makkelijk verandert.

De geschikte container voor glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het je glasverval op ons. Je hebt de selectie van een bak met tweehonderdveertig liters en ook met 900 liter. Er is is al een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies je hoe frequent ons het bak zullen komen ledigen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost heel veel energie om glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken we verschil tussen wit, bruine, groen en gemengd glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er zijn op één veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat mag wel er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook op een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb jij 100% garantie dat je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je archief niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de het vorm van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waar het papier precies doorheen . Als het documenten al in de container zitten, krijgen ze meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eens zoveel tijd bij om het bak te legen en de papier ter plekke vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij de bak via het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in de deksel kan jij de papieren in de container werpen. Je hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op vervoer is, loop jij niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.