Ondergrondse Afvalcontainers In Nederland ➡️ 6 SIMPELE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroom zo klein eventueel te behouden en je zult merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afval dus veel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ondergrondse Afvalcontainers In Nederland

Kies uit de grootste gamma afvalcontainers en koop het ideale container geschikt voor je restafval. In de het container gooi je je reeds het niet niet te recyclen vuil die je geen extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en vensterglas passen niet in de de rest container. Eveneens omtrent PMD scheiden beschikken we het correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande alle afvalstromen welke bij ondernemingen ontstaan. Die stromingen zouden dikwijls afzonderlijk opgehaald geraken. Het is goed aangaande het natuur en de geldbeugel.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er gaat steeds restafval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje dus beperkt toevallig te behouden en je gaat merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo zoveel eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel minimaal eventueel restafval over. Binnen het restafvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare afval welke je geen verder kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas passen geen in het container.

Is het sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel vermeld producten nogmaals te gebruiken als het mag.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de afmeting van de afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container ontleegd dient worden. U vindt je elke prijzen op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de talloze typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandwerend, handig als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit diverse groottes. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar minstens een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen los in de verbranden die in bepaalde of geringere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Ondergrondse Afvalcontainers In Nederland:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Ondergrondse Afvalcontainers In Nederland

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te schatten welke grootte het perfect bij je past? Neem dan even aansluiting op met een van onze experts. Door onze langdurige kennis met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je een keer een extra leegmaken of standaard een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je naderhand geen voor nare verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Ondergrondse Afvalcontainers In Nederland

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, echter ook in kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te zamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Ondergrondse Afvalcontainers In Nederland

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je dus vast waar je je vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving via je afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu veel minder indien we afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat het is ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het vanwege het volume en massa veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kan daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het is ook tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare contracten waardoor je de nummer containers eenvoudig verandert.

De geschikte container voor glasafval

Koop de beste containers voor jouw glasafval op ons. Jij hebt de selectie van een bak van 240 liters en van negenhonderd liter. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je hoe frequent wij het container zullen komen legen. ons leveren de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het heel veel energie voor het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid onder wit, bruine, groene en ook bont glas. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn op één veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Wat is mag er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je dossiers niet in het papierbak wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent veel afval in de gedaante van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waar het document exact erin . Wanneer het papieren eenmaal binnen het container zijn, krijgen zij nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eens tijdstip bij voor het container ledigen en het documenten plekke vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij de container via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kun je de documenten in het bak werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op transport gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.