Ondergrondse Afvalcontainer Ouderen ᐅ 4 VERBAZENDE ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom heel klein eventueel te bewaren en je zult merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afval zo veel mogelijk te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Ondergrondse Afvalcontainer Ouderen

Kies bij het grootste aanbod afvalcontainers en bestel de de beste container voor je je restafval. In de de rest container gooi je je al de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren niet thuis in de het afvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren bezitten wij de geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen die binnen bedrijven vrijkomen. Deze stromingen kunnen meestal apart verzameld zijn. Het is beter betreffende de milieu en de geldbeugel.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afval tevens sorteert, er zal altijd restafval voortdurend voorkomen. Probeer dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te behouden en je zult zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo zoveel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus zo weinig toevallig restvuil over. In de de container gooi je al het de niet-recyclebare vuil dat je niet verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen geen binnen het afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. In de de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de doel vermeld artikelen opnieuw te benutten als het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom, de grootte van afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd dient zijn. Jij ontdekt ieder kosten op de tarievenpagina de.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en vlug een van de talloze typen afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je meteen in het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Gemengd afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen vrij tijdens de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate echter in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Ondergrondse Afvalcontainer Ouderen:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Ondergrondse Afvalcontainer Ouderen

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoe hoger op de ladder, hoe ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te ramen die omvang het perfect bij je past? Pak dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij precies wat je benodigd hebt. En wil je een keer een extra legen of regulier een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier raak je later geen voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Ondergrondse Afvalcontainer Ouderen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je papier- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren mag je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Ondergrondse Afvalcontainer Ouderen

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd moet te zijn. Zo weet je dus zeker dat je jouw vuilnis steeds kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu via jouw afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval je scheidt, hoe beter dat zal zijn voor het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het vanwege de ruimte en ook gewicht veel plaats in het bedrijfsafval in. Je kan dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Ook verbruikt het veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit verse materialen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horeca, dan is is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de aantal bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het je glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze van één container met 240 liter en ook met 900 liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je op welke manier frequent ons het container komen legen. wij leveren het meest voordelige service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te maken van verse materialen. Glasverval is echter echter een prima basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij het bewerken doen wij verschil onder blank, bruin, groene en gemengd glazen. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij je dossiers niet in de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waar het document precies erin past. Als de papieren al binnen het bak zijn, krijgen niemand zij meer bij handen. Onze chauffeur komt eens in de tijdstip langs om de bak ledigen en het papier ter plaats te vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin het container door het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun jij de documenten in de bak gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het vervoer is, loop jij niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.