Omrin Rolcontainer ✔️ 12 ONGEBRUIKELIJKE WEETJES

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Probeer het stroom van afval heel minimaal eventueel te behouden en je zal zien dat het geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Omrin Rolcontainer

Kies van de ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de de meest geschikte rolcontainer voor je restafval. In de het container gooi je je al het niet niet te recyclen afval dat je niet verder extra kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren geen binnen de rest afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD verdelen bezitten we de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromingen die bij bedrijven voortkomen. Die stromingen mogen dikwijls afzonderlijk ingezameld worden. Het is beter betreffende de leefomgeving en het geldbeugel.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er steeds restafval aanwezig zijn. Poog dit stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je zult merken dat dit geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen heel mogelijk eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo zo weinig mogelijk restafval over. In het afvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel doel beschreven artikelen opnieuw te aanwenden waar dat kan.

Wat kost een container een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van containers zijn hangt af van de het afvalstroompje, de grootte afmeting van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd moet zijn. Jij vindt ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de vele soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een publieke plek staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene kracht. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen vrij gedurende de verbranden die in bepaalde of kleinere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Omrin Rolcontainer:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Omrin Rolcontainer

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 niveaus.

Hoger op de orde, des te duurzamer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en prijzen zakelijk afval en algemeen afval beheer

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten wat omvang het beste bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een extra legen of standaard een formaat groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit duidelijk is. Hierdoor kom je achteraf geen voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Omrin Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden uit je afval ook goed voor het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Omrin Rolcontainer

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw container bij de verlangde locatie staan. Je beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het container geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker waar je jouw vuilnis steeds weg kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasverval bestaat van flessen, potten en glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en massa veel plaats bij het bedrijfsafval in. Jij kan dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken van verse materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten omdat jij de aantal containers makkelijk verandert.

De juiste container voor het glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Jij hebt de selectie uit één container met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liter. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest je hoe frequent ons het bak zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo worden het glas verwerkt

Het heel veel kracht voor het het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen één prima basis. Er zitten meestal circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij het verwerken doen wij verschil onder blank, bruin, groene en bont glas. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er bij één veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en ook in een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je archief beschermd vernietigd is. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij je dossiers niet wil in het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het papier exact doorheen . Wanneer het documenten al in de bak zijn, krijgen zij meer bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijd langs om de bak ledigen en het documenten ter plaats te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het container door het truck zelf is opgetild en geopend. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in de deksel kun jij het documenten in de bak werpen. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief geen op transport is, loop je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.