Omrin Bedrijfsafval App ☑️ 9 LUCRATIEVE FEITJES

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroompje zo klein eventueel te houden en je zal merken dat deze geldelijk gunstig is. Door afval zo veel mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Omrin Bedrijfsafval App

Kies uit bij het ruimste gamma afvalcontainers en bestel de beste beste afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In het container werp je al het de onrecyclebare vuil welke je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet thuis binnen de rest afvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden bezitten we de juiste geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen dat bij ondernemingen vrijkomen. Die afvalstromen mogen dikwijls afzonderlijk opgehaald worden. Dit is beter aangaande het milieu natuur en de portemonnee geldtas.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je vuil tevens sorteert, er gaat telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval zo klein toevallig te houden en je gaat opmerken dat dit financieel voordelig is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus min eventueel restvuil over. In de de container gooi je al het onrecyclebare vuil dat je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen niet thuis binnen het afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. In het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het bedoeling vermeld goederen opnieuw te gebruiken als dat het mag.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven voor afvalcontainers zijn afhangend van het afvalstroompje, de grootte van afmeting van de container alsook hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geleegd dient zijn. Je vindt je alle prijzen op de de.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je snel en rap een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de vat op een openbare plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van groene energie. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen los in de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Omrin Bedrijfsafval App:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Omrin Bedrijfsafval App

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes treden.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te schatten welke maat het perfect bij je past? Neem dan even verbinding op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen weten wij juist wat je vereist hebt. En wens je eenmalig een meer lediging of standaard een maatje grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De kosten van de bakken variëren per afvalcategorie, materiaal en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere verschillende rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit helder is. Hierdoor kom je naderhand nooit voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Omrin Bedrijfsafval App

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het apart houden van je vuilnis tevens goed voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Omrin Bedrijfsafval App

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer op het verlangde locatie staan. Je bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geleegd moet te zijn. Zo ken je daarom zeker waar je je vuilnis altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien wij afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Los karton of verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel afval je sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval door de volume en ook gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kunt dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar op jouw bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze uit een bak van 240 liters en ook met 900 liters. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit worden gratis geplaatst. Op basis van de de glasafval kies jij hoe vaak ons de bak komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het veel energie om glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen we verschil onder blank, bruin, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er op één heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en in een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je archief niet wil in de het papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het document precies doorheen . Wanneer het documenten eenmaal in de container zitten, krijgt ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eens de tijdstip bij voor de bak legen en het documenten plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij het container via het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in de deksel kan je het papieren in het container werpen. Jij heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op het vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.