Omrin Afvalcontainer 🔥 3 LUCRATIEVE FEITEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroom heel beperkt eventueel te houden en je gaat merken dat dit economisch gunstig is. Via afvalstoffen zo zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Omrin Afvalcontainer

Kies uit uit het ruimste assortiment rolcontainers en bestel het ideale container geschikt voor je restvuil. In het afvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet in de afvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden bezitten wij de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande ieder afvalstromen dat bij ondernemingen voortkomen. Deze afvalstromen kunnen vaak afzonderlijk opgehaald worden. Dat is verbeterd aangaande het leefomgeving en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er binnen zakelijk afval?

Hoezo goed je je afval tevens scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven zijn. Poog dit stroom van afval dus minimaal eventueel te bewaren en je gaat zien dat het financieel gunstig is. Met afvalstoffen dus veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel minimaal eventueel restafval over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen vuil die je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen geen in de de afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling vermeld artikelen opnieuw te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor rolcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom stroom van afval, de omvang van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de rolcontainer geledigd dient worden. U vindt je ieder prijzen op de de.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de verschillende typen rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je meteen gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je gaat uit diverse groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Algemeen afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook verschillende schadelijke materialen vrij tijdens de verbranden die in bepaalde of geringere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Omrin Afvalcontainer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Omrin Afvalcontainer

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te schatten welke grootte het beste bij je past? Pak dan gauw verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een meer lediging of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, als we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact waar je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een andere verschillende container neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit transparant is. Hierdoor ben je later nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Omrin Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel gevarieerd assortiment met containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buiten staan, of vandalisme op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook op kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen in verzamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit je afval ook beter voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Omrin Afvalcontainer

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. U bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je jouw afval steeds kwijt kan en waar je meewerkt voor een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel indien wij afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf sorteert, hoe beter dat het is voor het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat van flesjes, potten en scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht dan glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Komt er bij je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten omdat je het nummer bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor het glasafval

Koop de beste bakken voor jouw glasafval bij ons. Je hebt de keuze uit selectie uit een container van 240 liter en ook van negenhonderd liters. Er al één container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest je hoe frequent wij het container komen legen. ons leveren de meest voordelige service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glas. Tijdens de bewerken doen we onderscheid onder blank, bruin, groene en gemengd glas. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er zijn op één heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of verbinding .

Wat mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je jouw archief veilig vernietigt zijn. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij jouw archief niet wil in de papierbak wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het document exact erin past. Wanneer de documenten al binnen het bak zijn, krijgen ze meer in . Onze bestuurder arriveert eenmaal de tijd langs voor het bak te legen en de papier ter plekke te vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij de container door het truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klep in de deksel kan je de papieren in de container werpen. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.