Offerte Opvragen Afvalcontainer Hilversum ✔️ 7 BEWEZEN FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom zo klein toevallig te houden en je gaat opmerken dat dit economisch gunstig is. Via afval heel mogelijk toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Offerte Opvragen Afvalcontainer Hilversum

Selecteer uit het meest uitgebreide aanbod containers en bestel de het ideale container voor je overblijvend afval. In de de container gooi je reeds de niet-recyclebare vuil welke je niet meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas passen niet thuis in de rest container. Tevens betreffende PMD verdelen beschikken we het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Deze stromen kunnen meestal gescheiden opgehaald zijn. Dat is goed aangaande het leefomgeving en het geldtas.

Wat is toegestaan er in de bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afval tevens sorteert, er zal er steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog het afvalstroom dus minimaal eventueel te behouden en je gaat opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo zoveel eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus zo weinig toevallig restvuil over. Binnen het afvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet binnen het restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld goederen nogmaals te gebruiken indien het kan.

Wat kost een container container bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van containers zijn hangt af van het stroom van afval, de grootte van rolcontainer en hoe vaak de de container afvalcontainer geledigd moet geraken. Jij ontdekt elke prijzen op de de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en vlug een van de vele typen rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een openbare plaats staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Algemeen afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen uit tijdens de verbranden die in bepaalde of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Offerte Opvragen Afvalcontainer Hilversum:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Offerte Opvragen Afvalcontainer Hilversum

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 treden.

Hoe hoger op de orde, des te ecologischer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en prijzen zakelijk afval en restafval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt kiezen voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te ramen welke grootte het beste bij je past? Neem dan snel contact op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren ervaring met afvalstromen weten wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een extra lediging of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de containers variëren per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde andere container betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit helder is. Zo kom je achteraf niet voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Offerte Opvragen Afvalcontainer Hilversum

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg divers aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot deel uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis ook beter voor de milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Offerte Opvragen Afvalcontainer Hilversum

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij het verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Los doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval je scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaan uit flesjes, potten en scherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval vanwege de ruimte en ook gewicht veel plaats in de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel besparen op je afvalkosten. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden qua drukte? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor je de nummer containers makkelijk aanpast.

Het juiste container voor glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor jouw glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit selectie van één container van 240 liter en met 900 liters. Er reeds één container voor glas vanaf €13 elke maand en deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent wij het bak zullen komen ledigen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid onder wit, bruine, groene en bont glas. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen bij een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij je archief niet in de de papierbak wil werpen. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de het vorm van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waar het papier exact doorheen past. Wanneer de documenten eenmaal in de container zitten, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijd bij voor de bak legen en de papier ter plaats vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan je het documenten in de container gooien. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.