Mag Vloerbedekking Bij Het Restafval ➡️ 8 BEWEZEN GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom dus minimaal mogelijk te houden en je zal zien dat het economisch gunstig is. Via afval dus veel toevallig te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Mag Vloerbedekking Bij Het Restafval

Selecteer van de meest uitgebreide assortiment containers en koop de ideale container voor je restafval. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al het niet niet-recyclebare vuil welke je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren geen binnen het container. Ook omtrent PMD scheiden beschikken wij de juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen die binnen ondernemingen voortkomen. Deze afvalstromen mogen vaak afzonderlijk opgehaald zijn. Dit is goed aangaande het milieu natuur en de portemonnee geldtas.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil eveneens scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig zijn. Poog het afvalstroompje zo minimaal eventueel te bewaren en je zal zien dat het economisch voordeelgevend is. Via afval zo zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over. Binnen het restafvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afval dat je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas horen geen in de rest container.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het bedoeling omschreven artikelen weer te gebruiken indien dat het mag.

Wat kost een een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte van omvang van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de afvalcontainer ontleegd moet worden. Jij vindt ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de vele varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je meteen gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Algemeen afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar zowaar een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige resten worden toegepast voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen vrij in de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Mag Vloerbedekking Bij Het Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Mag Vloerbedekking Bij Het Restafval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoger op de orde, des te ecologischer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de volume afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te ramen welke grootte het beste bij je past? Neem dan even aansluiting op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren ervaring met afvalsoorten weten wij exact wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de containers variëren per afvalcategorie, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere alternatieve bak aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect transparant is. Zo kom je naderhand niet voor nare verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Mag Vloerbedekking Bij Het Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een erg uitgebreid aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, maar tevens op kantoor kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in te verzamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Bovendien is het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Mag Vloerbedekking Bij Het Restafval

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer op het verlangde plek geplaatst. U beslist zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe vaak het container geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast dat je jouw afval altijd weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder indien wij afval recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminium laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potjes en scherven. Zonder het om splitsen pakt het door het ruimte en ook massa veel plaats in de bedrijfsafval in. Jij kunt daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te produceren uit nieuwe materialen.

Komt daar op jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal bakken eenvoudig verandert.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop het beste containers voor het jouw glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze van één container met 240 liter en ook met 900 liter. Er is is reeds één container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit worden kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier frequent ons de bak zullen komen ledigen. wij leveren de meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas om te maken uit verse materialen. Glasafval is daarentegen één goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij het bewerken doen we verschil onder blank, bruine, groen en ook bont glazen. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim document? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het papier exact doorheen past. Wanneer de documenten al in het container zijn, krijgt zij nog bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in zoveel tijd bij om het bak te legen en het documenten ter plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het container door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun je de documenten in de bak gooien. Je hebt de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op het transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.