Mag Een Pan Bij Restafval ᐅ 3 ONGEBRUIKELIJKE WEETJES

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroom zo klein mogelijk te houden en je zal zien dat deze economisch gunstig is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Mag Een Pan Bij Restafval

Kies uit bij de grootste assortiment afvalcontainers en koop de ideale afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je al het de onrecyclebare afval dat je geen verder kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet thuis in de de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen bezitten ons de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen die binnen ondernemingen vrijkomen. Deze stromen mogen vaak gescheiden verzameld geraken. Dat is goed aangaande het milieu en de portemonnee.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er gaat telkens restvuil blijven voorkomen. Poog dit stroom van afval heel klein toevallig te bewaren en je gaat merken dat deze economisch gunstig is. Door afval zo mogelijk mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo min mogelijk restvuil over. In het afvalcontainer werp je al de niet te recyclen afval dat je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen in de de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. In de de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel vermeld producten nogmaals te gebruiken als het kan.

Wat kost een een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de stroom van afval, de grootte grootte van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container ontleegd dient zijn. Je ontdekt elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je direct in het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene locatie staat. Je gaat uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van groene energie. Restafval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelige resten worden toegepast voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke stoffen los gedurende de verbranding die in bepaalde of geringere mate desondanks in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Mag Een Pan Bij Restafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Mag Een Pan Bij Restafval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen die maat het goed bij je past? Haal dan even contact op met één van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra legen of regulier een maatje ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen issue!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons simpele bestelproces is aangegeven helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een verschillende rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit helder is. Hierdoor ben je achteraf niet voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Mag Een Pan Bij Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Mag Een Pan Bij Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw container op het verlangde plek staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd moet te worden. Zo ken je dus vast waar je jouw vuilnis steeds kwijt kan en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel indien wij afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel afval je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook gewicht veel ruimte in het bedrijfsafval in. Jij kunt daarom heel besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder energie dan glazen te maken van verse grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met aanpasbare contracten omdat jij de aantal containers makkelijk verandert.

Het juiste container voor glasafval

Koop het beste containers voor jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit keuze uit één bak van tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maand en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de afval kies je op welke manier vaak wij de bak zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Zo wordt glas verwerkt

Het veel kracht voor het glas te produceren van verse materialen. Glasverval is echter een prima basis. Er zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij de verwerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er op één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en op veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij 100% garantie dat je je archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij je dossiers niet in de papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waar het papier exact erin past. Wanneer de documenten al binnen het bak zitten, krijgen niemand zij meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de zoveel tijdstip langs om het container te legen en het documenten ter plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin de container door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kun je de documenten in de bak werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.