Mag Aluminiumfolie Bij Het Plastic Afval ✔️ 8 VERBORGEN ZAKEN

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het stroom van afval zo beperkt mogelijk te houden en je zal merken dat deze geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen zo zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Mag Aluminiumfolie Bij Het Plastic Afval

Selecteer uit het ruimste assortiment rolcontainers en bestel de de beste container geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de afvalcontainer werp je reeds het onrecyclebare afval die je niet meer kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en ruiten passen geen binnen de container. Tevens omtrent PMD scheiden hebben we de geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromen dat binnen ondernemingen vrijkomen. Deze stromingen zouden dikwijls apart opgehaald geraken. Dit is beter aangaande de leefomgeving en de portemonnee.

Wat mag er in zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens scheidt, er gaat telkens restafval aanwezig voorkomen. Poog deze stroom van afval zo minimaal mogelijk te houden en je zult opmerken dat dit economisch gunstig is. Door afvalstoffen zo zoveel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo min mogelijk restafval over. In het restafvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare vuil welke je geen verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen het container.

Is het scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel streefdoel omschreven producten opnieuw te gebruiken indien het kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroom, de grootte afmeting van de container en hoevaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet worden zijn. Je vindt je alle kosten op de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je gelijk in het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke plaats staat. Je gaat uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van groene stroom. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Mag Aluminiumfolie Bij Het Plastic Afval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Mag Aluminiumfolie Bij Het Plastic Afval

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en kosten ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag opteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen die omvang het beste bij je past? Haal dan snel aansluiting op met een van onze experts. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je een keer een extra legen of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers verschillen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een verschillende bak aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Mag Aluminiumfolie Bij Het Plastic Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoor kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen in te verzamelen, zitten je containers minder vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden van je vuilnis ook goed voor de milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Mag Aluminiumfolie Bij Het Plastic Afval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je container bij de gewenste locatie staan. Je beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je daarom zeker dat je je vuilnis steeds weg kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder als wij afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat is ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege het ruimte en ook massa heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het veel minder kracht dan glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals in de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit je variërende periodes qua drukte? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze van een bak van tweehonderdveertig liter en met 900 liters. Er is is reeds één container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kiest jij op welke manier vaak ons het bak zullen komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het veel kracht om glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter een prima basis. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groene en ook bont glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er bij een veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je archief niet wil in de papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in het gedaante van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies erin past. Als het documenten al in het bak zitten, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal tijd bij voor de bak ledigen en het papier plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin het bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kun jij de papieren in de container werpen. Jij hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op het vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.