Luchtfilter Restafval 🔴 12 VERBAZENDE GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval zo beperkt toevallig te bewaren en je zult opmerken dat het financieel voordelig is. Door vuil heel veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Luchtfilter Restafval

Kies bij de meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel de meest geschikte container voor je je overblijvend afval. In de restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare vuil dat je geen meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet binnen de restafvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden beschikken wij de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen dat binnen bedrijven voortkomen. Die stromen mogen vaak afzonderlijk verzameld worden. Dit is goed aangaande het natuur en het geldtas.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook sorteert, er gaat steeds restafval voortdurend zijn. Poog het stroom van afval heel klein eventueel te behouden en je zult opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Via vuil zo veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal mogelijk restvuil over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen afval welke je niet extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet thuis binnen de rest container.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel doel omschreven goederen weer te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de afvalcontainers zijn afhankelijk van het afvalstroompje, de omvang van de afvalcontainer en hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer ontleegd moet worden zijn. Je ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de vele soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbranding die in bepaalde of mindere mate echter in het natuur komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Luchtfilter Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Luchtfilter Restafval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te bepalen welke omvang het perfect bij je aansluit? Haal dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige kennis met afvalmaterialen weten wij precies wat je vereist hebt. En wil je een keer een aanvullend legen of regulier een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie transparant is. Hierdoor raak je naderhand nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Luchtfilter Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te te verzamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden van je afval ook beter voor het het omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Luchtfilter Restafval

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur jouw container bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker waar je jouw afval altijd weg kunt en dat je meewerkt aan een beter milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel indien wij afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het is voor het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaan van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het door het volume en massa veel plaats in het bedrijfsafval in. Je kan daarom heel besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook verbruikt het veel kleiner energie dan glaswerk om te produceren van verse grondstoffen.

Komt er op je onderneming veel glas los, zoals in de horeca, dan één glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor jij de aantal bakken makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor glasafval

Koop het beste bakken voor je glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie uit een container van 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er al een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de afval kiest je op welke manier frequent wij de bak zullen komen legen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie om glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Er zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij het bewerken doen we onderscheid onder blank, bruin, groene en bont glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er zijn bij een veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één spleet waar het papier exact doorheen . Wanneer de papieren al binnen de container zijn, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eens tijdstip bij voor de container te legen en het documenten ter plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij de bak door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in het deksel kun jij de papieren in de bak gooien. Jij heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.