Logo Melkpak Restafval Gemeente Plastic 🔥 13 VREEMDE FEITJES

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroom zo klein mogelijk te houden en je zal zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo zoveel mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er zo zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Logo Melkpak Restafval Gemeente Plastic

Kies van het grootste grootste assortiment containers en koop het meest geschikte rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In het container werp je al het niet onrecyclebare afval die je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen in het restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden bezitten we de correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromen welke binnen firma’s vrijkomen. Die stromingen zouden meestal afzonderlijk ingezameld zijn. Het is verbeterd aangaande de natuur en de geldbeugel.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er gaat steeds overblijvend afval blijven voorkomen. Tracht deze afvalstroom dus klein mogelijk te houden en je gaat opmerken dat het economisch voordelig is. Via vuil dus zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus minimaal eventueel overblijvend afval over. In de de rest container werp je reeds het niet niet te recyclen afval die je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet binnen het restafvalcontainer.

Is het scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel omschreven artikelen opnieuw te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen van afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom afvalstroom, de grootte omvang van container en hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd moet worden worden. Jij vindt alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je meteen gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de vat op een openbare locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van duurzame energie. Gemengd afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke stoffen uit gedurende de verbranding die in minstens of geringere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Logo Melkpak Restafval Gemeente Plastic:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Logo Melkpak Restafval Gemeente Plastic

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te schatten wat omvang het beste bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een extra legen of regulier een formaat grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de containers wisselen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de laagste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere alternatieve bak betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit duidelijk is. Hierdoor kom je later nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Logo Melkpak Restafval Gemeente Plastic

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers assortiment van containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen te te verzamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Logo Melkpak Restafval Gemeente Plastic

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je jouw afval altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu via jouw afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder als we afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat het is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasverval bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval vanwege de volume en gewicht heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel besparen in jouw kosten voor afval. Het is tevens volledig te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder energie in vergelijking met glaswerk te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij je onderneming veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met flexibele contracten omdat jij het nummer containers makkelijk verandert.

De geschikte container voor glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasafval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze uit een bak met 240 liters en met negenhonderd liter. Er al een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook dit worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij de container zullen komen legen. ons biedt het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het veel energie om het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen één prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er op een veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of contact .

Wat is mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je dus beter goed regelen. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in het papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het papier precies erin . Als het documenten al in de container zijn, krijgen ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in de tijd bij voor de bak legen en de documenten plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het container via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in het deksel kun je het papieren in de bak gooien. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op vervoer gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.