Locatie Afvalcontainer Alphen Aan Den Rijn 🔴 5 OPMERKELIJKE TIPS

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval zo beperkt eventueel te houden en je zal zien dat deze financieel voordelig is. Via afval heel zoveel mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Locatie Afvalcontainer Alphen Aan Den Rijn

Kies bij het grootste assortiment rolcontainers en bestel de het meest geschikte container voor je je restafval. In het afvalcontainer werp je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen die je niet extra kan scheiden. Papier/karton, swill, en ruiten horen geen in de container. Tevens betreffende PMD scheiden beschikken we het geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Die stromen mogen dikwijls apart ingezameld worden. Het is beter betreffende het leefomgeving en het portemonnee.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval zo klein eventueel te bewaren en je zal opmerken dat dit economisch voordelig is. Met afval zo veel toevallig te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus zo weinig toevallig restvuil over. In de restafvalcontainer gooi je je al het het niet onrecyclebare afval dat je niet verder meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet in de restafvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het streefdoel beschreven producten weer te gebruiken indien dat lukt.

Wat kost een container voor?

De tarieven kosten voor de containers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte omvang van afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd container geleegd dient geraken. Je ontdekt elke prijzen op de.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de verschillende typen rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk in het orderproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van duurzame kracht. Gemengd afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van straten. Helaas komen er ook diverse giftige stoffen los gedurende de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Locatie Afvalcontainer Alphen Aan Den Rijn:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Locatie Afvalcontainer Alphen Aan Den Rijn

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Typen en kosten ondernemingsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te ramen die grootte het goed bij je past? Haal dan snel verbinding op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten weten wij precies wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een extra leegmaken of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere andere bak aftikt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Op deze manier kom je naderhand geen voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Locatie Afvalcontainer Alphen Aan Den Rijn

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit je vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Locatie Afvalcontainer Alphen Aan Den Rijn

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uur jouw container op het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak het container geleegd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je jouw afval altijd weg kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving minder als we afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit gestopt Los doosjes of ander document
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je scheidt, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook je portemonnee. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het vanwege de ruimte en gewicht veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Jij kunt dus flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar op je onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes qua drukte? wij functioneert met flexibele contracten omdat je de aantal containers eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor jouw glasverval op ons. Je heeft de keuze uit een bak van 240 liter en met negenhonderd liters. Er reeds een container voor glas vanaf €13 elke maand en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je hoe frequent ons de container komen ledigen. ons leveren het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Bij de bewerken doen we onderscheid tussen wit, bruin, groene en ook gemengd glazen. Ook worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem neem contact op.

Wat is mag er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en in een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in de papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waar het papier precies erin . Wanneer de papieren eenmaal in de container zijn, krijgt ze meer in . Onze chauffeur komt eens zoveel tijdstip langs om de bak te ledigen en het documenten plaats vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij de bak door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in het deksel kan je de documenten in het bak gooien. Jij heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.