Leiden Afvalcontainers 🔴 15 SCHOKKENDE ZAKEN

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je zal merken dat het financieel gunstig is. Via afvalstoffen heel mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Leiden Afvalcontainers

Kies uit de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de beste ideale rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de rest afvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en ruiten horen geen in het container. Tevens voor PMD sorteren beschikken we de geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromingen welke bij firma’s vrijkomen. Deze stromen mogen dikwijls gescheiden verzameld worden. Dat is beter voor het milieu natuur en het portemonnee.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afval ook verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend zijn. Poog het afvalstroom zo beperkt mogelijk te bewaren en je gaat zien dat het geldelijk gunstig is. Door afval zo mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus minimaal mogelijk restvuil over. Binnen de container werp je al het de onrecyclebare vuil dat je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in het container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel beschreven producten weer te aanwenden als dat het mag.

Wat kost een container voor rolcontainer voor?

De tarieven kosten voor containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte van grootte van container alsook hoe vaak de de container geledigd rolcontainer ontleegd moet zijn. Jij ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele soorten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je meteen gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de container op een openbare locatie staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van groene energie. Algemeen afval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het aanvullen of creëren van wegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbranden die in minstens of geringere mate desondanks in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Leiden Afvalcontainers:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Leiden Afvalcontainers

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je mag selecteren voor een betaalbare plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te ramen welke grootte het goed bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wens je één keer een extra legen of regulier een grootte ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De prijzen van de containers variëren per afvalsoort, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een andere rolcontainer betaalt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie transparant is. Hierdoor kom je achteraf geen voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Leiden Afvalcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de optie uit een heel gevarieerd aanbod van containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, maar tevens in kantoren mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten te te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van uw vuilnis ook goed voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Leiden Afvalcontainers

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd dient te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een beter milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder minder als we afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook jouw portemonnee. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege de volume en ook gewicht veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te recyclen. Ook kost het heel veel minder energie in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat er bij je bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan één container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je de aantal bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor het glasafval

Bestel het beste bakken voor het jouw glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze uit een bak van 240 liter en van 900 liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kies jij hoe frequent ons het bak zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost veel kracht om glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Er zitten meestal circa 50% oud glas binnen nieuw glas. Bij de verwerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groene en bont glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er zijn bij één veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag er bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en in veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter goed regelen. Het gesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet wil in de het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent veel afval in het gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waar het papier precies erin . Wanneer het papieren al in de bak zitten, krijgt niemand ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijd bij voor de bak ledigen en het documenten plekke vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij het container door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan jij de documenten in het container gooien. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op het transport gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.