Lege Afvalcontainer Breskens ➡️ 12 ONGEBRUIKELIJKE FEITEN

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroompje dus minimaal toevallig te bewaren en je gaat zien dat het financieel voordeelgevend is. Door afval heel zoveel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Lege Afvalcontainer Breskens

Selecteer bij het grootste assortiment containers en koop de beste beste container voor je overblijvend afval. In de rest container werp je al het de niet-recyclebare afval welke je geen verder kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet binnen de rest afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben we de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen dat in ondernemingen ontstaan. Die afvalstromen kunnen dikwijls apart opgehaald geraken. Dit is goed voor het milieu natuur en het geldtas.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afval eveneens sorteert, er zal er altijd overblijvend afval aanwezig zijn. Poog deze stroom van afval zo minimaal toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de de rest afvalcontainer gooi je je reeds het niet te recyclen afvalstoffen welke je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen niet thuis in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het de streefdoel beschreven producten nogmaals te benutten indien dat het kan.

Wat kost een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor containers afhankelijk hangt af van de stroom van afval, de grootte afmeting van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de container container geleegd moet zijn. U ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de vat op een algemene plaats staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van groene kracht. Algemeen afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke materialen uit gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Lege Afvalcontainer Breskens:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Lege Afvalcontainer Breskens

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te schatten welke omvang het beste bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren ervaring met afvalsoorten weten wij precies wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra legen of standaard een maatje groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit helder is. Zo kom je achteraf niet voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Lege Afvalcontainer Breskens

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis ook goed voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Lege Afvalcontainer Breskens

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uur jouw container op de gewenste plek geplaatst. U beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo ken je daarom vast waar je je vuilnis altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu minder minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je sorteert, hoe goed dat het is voor het milieu en je portemonnee. Glas blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het vanwege de ruimte en ook massa veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te maken uit nieuwe materialen.

Komt er op je bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat jij de nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor glasafval

Koop de beste bakken voor jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit één bak van 240 liters en ook van 900 liter. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kiest je hoe vaak ons het container komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel energie om glas om te maken uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuw glas. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid onder wit, bruin, groene en ook bont glas. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er zijn op één veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of contact op.

Wat is mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigt zijn. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in de het vorm van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waar het document exact erin . Wanneer het papieren al in het bak zitten, krijgen ze meer in . Onze chauffeur arriveert eens tijdstip langs voor het bak te legen en het documenten ter plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin het container door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud zal daarna direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in het deksel kan jij de papieren in het container gooien. Jij hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het vervoer gaat, loopt je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.