Legbord Rolcontainer ᐅ 7 OPMERKELIJKE TIPS

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje zo klein toevallig te bewaren en je zal opmerken dat het economisch gunstig is. Via afvalstoffen heel veel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Legbord Rolcontainer

Selecteer van het grootste aanbod rolcontainers en bestel de de meest geschikte container geschikt voor je restafval. Binnen de rest container gooi je je al het niet niet te recyclen afval dat je geen verder kan verdelen. Papier/karton, swill, en ruiten passen niet binnen het restafvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen bezitten wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen dat binnen firma’s ontstaan. Deze afvalstromen mogen meestal apart opgehaald geraken. Dit is goed voor het milieu leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je vuil eveneens scheidt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroom heel beperkt eventueel te bewaren en je zult merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Met vuil heel veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus minimaal toevallig overblijvend afval over. In de de rest afvalcontainer gooi je al het niet-recyclebare vuil dat je niet meer kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas horen geen in de de container.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen mogelijk eventueel te verdelen. In de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het de doel omschreven producten opnieuw te gebruiken waar dat het lukt.

Wat kost een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers zijn hangt af van de stroom van afval, de afmeting van container en hoevaak de container geledigd rolcontainer geleegd dient geraken. Jij vindt je alle tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de vele typen afvalcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je gelijk tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de container op een openbare plek staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het ophogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit gedurende de verbranden die in bepaalde of mindere mate echter in het natuur komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Legbord Rolcontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk type afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Legbord Rolcontainer

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te ecologischer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te schatten die maat het perfect bij je past? Pak dan gauw contact op met een van onze experts. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen weten wij juist wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of regulier een maatje ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, stof en volume. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde verschillende rolcontainer aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit duidelijk is. Op deze manier ben je later niet voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Legbord Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer uitgebreid assortiment van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van je afval ook goed voor de omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Legbord Rolcontainer

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container op het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent de container geleegd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu veel als wij afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof is gestopt Los karton of verschillend document
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat is voor de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het vanwege de volume en ook massa veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Jij kan daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het is bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen veel kleiner kracht dan glaswerk om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op jouw onderneming veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan één glascontainer essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met flexibele contracten omdat je de nummer bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop het beste bakken voor het jouw glasverval op onze dienst. Jij heeft de selectie van één bak met 240 liters en van negenhonderd liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maand en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de de afval kies jij hoe frequent wij de container zullen komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost kost veel kracht om het glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Tijdens de verwerken maken we verschil tussen blank, bruine, groen en bont glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er bij een veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij je dossiers niet in de papierbak wil gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het papier exact doorheen past. Als het documenten al binnen het container zijn, krijgen niemand ze meer bij . Onze chauffeur komt eens in de tijd langs voor de bak te ledigen en de papier plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het bak door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in de deksel kan je het documenten in het bak werpen. Jij hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op het transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.