Kuipers Afvalcontainer ✔️ 13 OPVALLENDE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Probeer deze stroom van afval heel minimaal mogelijk te bewaren en je zult merken dat het financieel voordelig is. Met vuil dus veel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kuipers Afvalcontainer

Selecteer bij het grootste ruimste gamma containers en koop het beste afvalcontainer voor je je overblijvend afval. In het restafvalcontainer werp je reeds de niet-recyclebare vuil welke je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en glas passen geen in de de rest restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden bezitten we de juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande ieder afvalstromingen die bij firma’s vrijkomen. Die stromingen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld zijn. Dit is verbeterd voor de milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal er telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Probeer dit stroom van afval zo beperkt toevallig te bewaren en je zal zien dat dit financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus zo weinig eventueel restafval over. In de de restafvalcontainer werp je reeds de niet-recyclebare vuil die je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren geen in de de restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk toevallig te scheiden. In het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de bedoeling vermeld goederen weer te gebruiken als dat het lukt.

Wat kost een container een afvalcontainer voor?

De tarieven voor kosten van afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van het stroom van afval, de grootte afmeting van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container container geleegd moet worden worden. Jij vindt alle kosten op de.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je meteen in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Restafval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar minstens een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen vrij in de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het natuur komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Kuipers Afvalcontainer:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Kuipers Afvalcontainer

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te schatten welke maat het perfect bij je aansluit? Neem dan even verbinding op met een van onze experts. Door onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen weten wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een extra legen of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere alternatieve rolcontainer betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie helder is. Op deze manier raak je later geen voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Kuipers Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel uitgebreid aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden uit je afval tevens goed voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Kuipers Afvalcontainer

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uur jouw container op het gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker waar je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving minder als wij afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton of ander document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat het is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden is. Glasafval bestaat van flessen, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval vanwege de ruimte en ook massa veel ruimte in het bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink besparen op je afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Komt er op je bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het jouw glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze van één container met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maand en deze worden gratis geplaatst. Op basis van de de afval kies je hoe frequent ons het bak komen ledigen. ons biedt de voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost veel energie om het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter echter een goede grondslag. Daar zit meestal circa 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Bij het verwerken doen wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en bont glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er op één veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter goed organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij je dossiers niet in de het papierbak wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waarin het document exact doorheen . Wanneer de papieren al binnen de bak zijn, krijgt niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eens de tijdstip langs om de bak ledigen en het papier plaats vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in het deksel kan je de documenten in het bak werpen. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op het transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.