Kosten Versturen Rolcontainer 🔴 5 LUCRATIEVE TIPS

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te houden en je zal merken dat deze geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kosten Versturen Rolcontainer

Kies van het grootste ruimste assortiment containers en bestel de het meest geschikte rolcontainer voor je restvuil. In de rest container gooi je al het niet te recyclen afval dat je geen extra kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet in het container. Ook betreffende PMD sorteren beschikken we de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromingen welke binnen bedrijven vrijkomen. Dit stromen zouden dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Dat is verbeterd voor de leefomgeving en het geldbeugel.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je vuil tevens scheidt, er zal er telkens overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog deze stroom van afval dus beperkt mogelijk te behouden en je zult opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Met vuil heel veel mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de afvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen vuil dat je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet in de de container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het de doel vermeld artikelen weer te benutten waar dat lukt.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De prijzen voor rolcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte van rolcontainer en hoe vaak de de afvalcontainer geleegd moet worden geraken. Je ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandveilig, handig als de bak op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van groene stroom. Algemeen afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelvormige assen worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke substanties los in de verbranden die in bepaalde of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Kosten Versturen Rolcontainer:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers sluiten goed af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Kosten Versturen Rolcontainer

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de volume afval in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te schatten wat omvang het perfect bij je past? Pak dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je één keer een aanvullend leegmaken of standaard een grootte ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere alternatieve container neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Kosten Versturen Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens op kantoren kunt je je organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw vuilnis ook goed voor het de omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Kosten Versturen Rolcontainer

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. Je beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je je vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een beter milieu via je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, des te goed dat zal zijn voor de milieubescherming en je geldbeurs. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaat van flessen, potten en ook scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Je kunt daarom flink besparen in jouw afvalkosten. Het glas is bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Komt er bij jouw bedrijf heel veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor het glasafval

Koop het beste bakken voor jouw glasafval bij ons. Je heeft de keuze uit keuze uit een bak met tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er reeds één container voor glas startend bij €13 per maand en deze worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier vaak ons het bak zullen komen legen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens de bewerken doen we onderscheid tussen wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn op een veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jouw archief niet in de de papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent veel vuil in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waar het document exact erin . Wanneer de documenten al in de container zitten, krijgen niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eenmaal tijdstip langs om het bak te legen en de documenten ter plekke vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij de container via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door het klep in de deksel kan jij het papieren in het bak gooien. Jij hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op het transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.