Kosten Restafval Haarlem ☑️ 10 VERRASSENDE WEETJES

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval dus beperkt eventueel te houden en je zult opmerken dat deze financieel gunstig is. Via afval dus mogelijk mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kosten Restafval Haarlem

Kies van het ruimste assortiment rolcontainers en bestel de beste ideale afvalcontainer voor je restvuil. In de rest afvalcontainer gooi je je al het onrecyclebare afval dat je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet thuis binnen de rest restafvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden beschikken ons de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromingen welke in ondernemingen voortkomen. Dit stromen zouden vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Dit is beter voor het natuur en het geldtas.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Hoezo prima je je vuil eveneens scheidt, er zal er telkens overblijvend afval blijven zijn. Probeer het stroom van afval dus beperkt eventueel te bewaren en je zult merken dat het financieel gunstig is. Door vuil heel mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restvuil over. In de restafvalcontainer gooi je reeds het onrecyclebare afvalstoffen die je geen verder kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de het container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. In het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling beschreven producten nogmaals te gebruiken waar het mag.

Wat kost een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten van rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroompje, de grootte van afmeting van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container afvalcontainer geleegd dient worden. Je ontdekt alle tarieven op de.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de container op een openbare plek staat. Je gaat uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van groene energie. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het verhogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit in de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het natuur terecht komen. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Kosten Restafval Haarlem:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Kosten Restafval Haarlem

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te bepalen welke grootte het beste bij je past? Pak dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wil je één keer een meer legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve rolcontainer betaalt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor raak je achteraf niet voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Kosten Restafval Haarlem

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers aanbod van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoor mag je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande een groot deel uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden uit je afval tevens goed voor de milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Kosten Restafval Haarlem

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren je container op het gewenste locatie geplaatst. U beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd moet te worden. Zo ken je daarom zeker waar je je vuilnis steeds weg kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu veel als wij afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat is voor de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval vanwege de volume en ook massa veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van verse grondstoffen.

Komt er op je bedrijf veel glas los, zoals bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat je het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste container voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor je glasafval bij ons. Je heeft de keuze uit één container met tweehonderdveertig liter en ook van 900 liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de afval kiest jij op welke manier vaak wij het container zullen komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het heel veel energie voor het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen één goede basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Bij het bewerken maken we verschil tussen blank, bruine, groene en gemengd glas. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op een veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij daarom beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je dossiers niet wil in de papierbak wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime informatie en daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in de de gedaante van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waarin het papier exact erin past. Wanneer de papieren al in de container zijn, krijgt niemand ze meer in . Onze chauffeur komt eens tijd langs voor de bak legen en de documenten ter plekke te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij de bak door het truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kun je het documenten in het bak gooien. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op het transport gaat, loopt je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.