Kliko Containers ᐅ 13 VERBORGEN GEHEIMEN

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroompje dus beperkt eventueel te behouden en je zal merken dat dit financieel voordelig is. Door afvalstoffen heel veel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kliko Containers

Kies van de grootste assortiment containers en koop het beste container voor je restafval. In de de rest container gooi je al het de niet-recyclebare vuil welke je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas thuishoren niet in de de restafvalcontainer. Tevens voor PMD verdelen hebben wij de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen dat binnen bedrijven voortkomen. Deze afvalstromen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Het is goed voor de milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er altijd restafval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval zo minimaal toevallig te behouden en je zal merken dat het geldelijk gunstig is. Met afval dus veel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus minimaal toevallig restvuil over. Binnen de restafvalcontainer werp je al het het niet niet-recyclebare vuil die je niet meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de de container.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel doel omschreven producten opnieuw te benutten indien dat kan.

Wat kost een een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van containers afhankelijk hangt af van het stroom van afval, de omvang van de afvalcontainer en hoe vaak de de container geledigd dient worden. Je ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en snel een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je direct in het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de container op een algemene plek staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen los gedurende de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het natuur komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Kliko Containers:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Kliko Containers

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te bepalen wat grootte het perfect bij je past? Haal dan snel verbinding op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij precies wat je vereist hebt. En wens je eenmalig een aanvullend leegmaken of regulier een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons simpele bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende container neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Zo ben je achteraf niet voor nare verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Kliko Containers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalstromen vrij, maar ook op kantoren mag je je biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit je afval ook beter voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Kliko Containers

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uur je container bij de verlangde locatie geplaatst. U beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast dat je jouw afval steeds weg kan en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door je afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het is voor het milieu en je portemonnee. Glas blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en massa veel plaats in de bedrijfsafval in. Jij kan daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens compleet te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar op jouw onderneming veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor het jouw glasafval op ons. Jij hebt de keuze uit één bak van 240 liters en met 900 liter. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 per maand en dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent ons de bak komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is daarentegen één goede grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er op één veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en op veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van archief. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in de het papierbak wil gooien. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waar het papier exact erin . Als de documenten al binnen het bak zitten, krijgt ze nog in handen. Onze bestuurder komt eenmaal in zoveel tijd langs voor de container te ledigen en de documenten plaats vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij de container door de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in de deksel kun je het papieren in de container gooien. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op het vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.