Kattenbakvulling Groene Container 🔴 3 OPMERKELIJKE TIPS

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog het afvalstroompje heel minimaal mogelijk te bewaren en je gaat merken dat het geldelijk voordelig is. Door vuil zo veel mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Kattenbakvulling Groene Container

Kies bij de grootste gamma containers en bestel de het beste afvalcontainer voor je overblijvend afval. Binnen het restafvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare afval welke je geen verder kan scheiden. Papier/karton, swill, en glas horen geen in de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen bezitten ons het juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende alle afvalstromen dat bij ondernemingen vrijkomen. Die stromen mogen meestal gescheiden verzameld geraken. Het is verbeterd voor de milieu en de portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoe prima je je vuil eveneens verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend zijn. Probeer deze afvalstroompje zo klein eventueel te behouden en je gaat opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen heel zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo minimaal mogelijk restafval over. In de restafvalcontainer gooi je al het niet niet te recyclen afval dat je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet in de de container.

Is het scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de bedoeling beschreven artikelen opnieuw te aanwenden indien het mag.

Wat kost een container een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor containers zijn afhankelijk hangt af van de het stroom van afval, de grootte grootte van container en hoe vaak de container afvalcontainer ontleegd moet worden zijn. Je vindt je elke kosten op de tarievenpagina de.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de vele soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de bak op een openbare plek staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van groene stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er verwijderd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelige assen worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook diverse giftige substanties los gedurende de verbranden die in bepaalde of kleinere mate echter in het milieu belanden. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Kattenbakvulling Groene Container:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Kattenbakvulling Groene Container

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en kosten ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kunt opteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te ramen welke omvang het beste bij je aansluit? Pak dan snel contact op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige ervaring met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een meer lediging of regulier een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de containers variëren per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste kosten. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere verschillende bak betaalt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor kom je naderhand niet voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Kattenbakvulling Groene Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van je afval tevens goed voor het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Kattenbakvulling Groene Container

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je in 24 uren je container bij het verlangde locatie staan. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geleegd dient te worden. Op deze manier ken je daarom vast waar je je vuilnis altijd weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder als we afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit gestopt Los doosjes of ander papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel afval je sorteert, hoe beter dat zal zijn voor het milieu en jouw geldbeurs. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en scherven. Zonder het om splitsen neemt het vanwege het volume en ook gewicht veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kan dus heel besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht dan glazen te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horeca, dan is is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare contracten omdat jij de nummer containers makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze van één bak met tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er is is al één glascontainer startend bij €13 per maand en ook deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe vaak wij het bak komen legen. ons leveren het voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter één prima grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken maken we verschil tussen wit, bruin, groen en bont glas. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd is. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet wil in de papierbak wilt gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het document precies erin past. Wanneer de papieren al in het container zitten, krijgen ze meer bij . Onze bestuurder komt eens in zoveel tijdstip bij om het bak te legen en de papier plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de container door de truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun jij het papieren in de bak werpen. Jij heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.