Jtb Rolcontainers 🔥 7 SIMPELE HACKS

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval zo minimaal toevallig te behouden en je zal opmerken dat het financieel voordelig is. Met vuil heel mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Jtb Rolcontainers

Selecteer van het ruimste assortiment containers en koop de beste beste container geschikt voor je restafval. In de de container gooi je je al het niet onrecyclebare vuil welke je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten passen niet in de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden beschikken ons het geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen dat in ondernemingen vrijkomen. Dit afvalstromen zouden meestal gescheiden verzameld worden. Dit is verbeterd voor het natuur en de geldbeugel.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal altijd restvuil voortdurend voorkomen. Poog dit afvalstroom dus beperkt eventueel te behouden en je zult opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen heel veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo minimaal mogelijk restvuil over. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten horen niet thuis in de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het bedoeling beschreven goederen weer te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een container een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte grootte van de rolcontainer alsook hoevaak de container geledigd container ontleegd moet worden worden. Jij vindt elke kosten op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de vele typen rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen 24 uur in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je direct gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de bak op een openbare plek staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van groene energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar liefst 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen los in de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het milieu terecht komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Jtb Rolcontainers:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Jtb Rolcontainers

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want puur aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te ramen welke maat het goed bij je aansluit? Pak dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Door onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je nodig hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of standaard een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de containers verschillen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere alternatieve bak betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Zo raak je later niet voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Jtb Rolcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren mag je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Daarnaast is het apart houden uit je afval tevens beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Jtb Rolcontainers

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker waar je jouw afval altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je afval te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf sorteert, hoe goed dat is voor de milieu en ook je portemonnee. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het vanwege de volume en ook massa veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kan daarom heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te produceren van verse materialen.

Komt daar op jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas essentieel. Heb je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor jouw glasverval bij ons. Jij heeft de selectie van één bak met tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er reeds één glascontainer startend bij €13 per maand en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies jij hoe frequent wij de container zullen komen ledigen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost kost veel kracht om glas te produceren uit verse materialen. Glasafval is echter daarentegen een goede basis. Er zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij de bewerken doen we verschil onder blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je jouw archief beschermd vernietigt is. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij je archief niet in het papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel afval in de het gedaante van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het document precies erin . Als het documenten eenmaal in het container zitten, krijgen ze nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de zoveel tijdstip langs voor de bak legen en het papier plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarin de container via het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klep in het deksel kun je het documenten in de bak werpen. Jij hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het vervoer is, loopt je niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden verzameld en verwoest.