Johannes Calvijnschool Papier Container ✔️ 3 MAKKELIJKE TRUCS

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval dus klein eventueel te bewaren en je zult merken dat het geldelijk voordelig is. Met afval heel veel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Johannes Calvijnschool Papier Container

Kies bij de grootste gamma containers en bestel de de beste meest geschikte rolcontainer voor je restvuil. Binnen het container gooi je reeds het niet-recyclebare vuil welke je geen meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet thuis binnen de rest restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen beschikken wij de geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande alle afvalstromingen dat bij firma’s vrijkomen. Deze stromen kunnen meestal gescheiden verzameld worden. Het is goed voor de milieu en de geldtas.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je vuil tevens scheidt, er gaat telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Poog dit afvalstroompje dus beperkt toevallig te bewaren en je zult merken dat dit geldelijk gunstig is. Via vuil heel zoveel mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel min toevallig restafval over. In het afvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare afval dat je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen in het restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel vermeld artikelen opnieuw te aanwenden indien dat lukt.

Wat kost een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De kosten voor de afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte van grootte van de container en hoe vaak de de container ontleegd moet worden zijn. Je vindt je alle prijzen op de de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je direct in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de container op een algemene plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Restafval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden toegepast voor het aanvullen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige materialen los in de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Johannes Calvijnschool Papier Container:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als dit maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Johannes Calvijnschool Papier Container

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan selecteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te bepalen welke grootte het goed bij je past? Neem dan gauw verbinding op met één van onze experts. Met onze jarenlange ervaring met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer lediging of regulier een grootte grotere? Dan is deze uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde andere container neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect helder is. Hierdoor kom je later nooit voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Johannes Calvijnschool Papier Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer divers aanbod van containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden uit uw vuilnis tevens goed voor het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Johannes Calvijnschool Papier Container

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heeft je in 24 uur je afvalcontainer op de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je vuilnis steeds weg kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is gestopt Los karton of verschillend document
 • Pakket inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, hoe goed dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook je portemonnee. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder om scheiden neemt het door het volume en gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kan dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van verse materialen.

Komt er bij je bedrijf veel glas vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat je de nummer containers eenvoudig verandert.

De juiste container voor het glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het je glasafval op onze dienst. Je hebt de selectie uit één bak van tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liter. Er al één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kiest jij hoe frequent wij het bak zullen komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te maken uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glazen. Bij de bewerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er zijn op één veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet in de de papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het papier exact erin . Als het papieren al in het bak zitten, krijgen ze nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal tijd langs voor de container legen en het documenten ter plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in het deksel kan je het papieren in het container werpen. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op het transport gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.