Is Mijn Bedrijfsafval Uit ✔️ 8 VERBORGEN FEITJES

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval dus beperkt toevallig te houden en je zal merken dat het geldelijk gunstig is. Door afval dus veel mogelijk te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Is Mijn Bedrijfsafval Uit

Kies uit het grootste grootste aanbod containers en bestel het meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restafval. Binnen de rest afvalcontainer werp je al de niet te recyclen afvalstoffen die je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet in de rest afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden bezitten ons de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor alle afvalstromen dat bij bedrijven ontstaan. Dit stromingen zouden meestal gescheiden ingezameld zijn. Het is beter betreffende het natuur en de portemonnee.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Op welke manier goed je je vuil tevens verdeelt, er gaat telkens restvuil aanwezig zijn. Poog deze afvalstroom heel beperkt eventueel te bewaren en je zal zien dat het economisch voordelig is. Door vuil dus veel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel min toevallig restvuil over. In de het afvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare vuil die je geen meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas horen geen in het container.

Is het sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen mogelijk mogelijk te verdelen. Binnen de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel vermeld producten nogmaals te aanwenden als het mag.

Wat kost een container een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor de rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte afmeting van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet worden. U ontdekt ieder tarieven op tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en rap een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je gelijk tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de container op een openbare plek staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Algemeen afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse giftige stoffen uit tijdens de verbranden die in bepaalde of geringere mate echter in het natuur terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Is Mijn Bedrijfsafval Uit:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Is Mijn Bedrijfsafval Uit

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 treden.

Hoger op de orde, des te ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te ramen wat grootte het goed bij je aansluit? Pak dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten weten wij precies wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een meer legen of regulier een maatje groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere rolcontainer neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie transparant is. Zo ben je later geen voor nare verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Is Mijn Bedrijfsafval Uit

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoor mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Is Mijn Bedrijfsafval Uit

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer op het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier frequent de container geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker dat je je afval altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu veel minder indien we afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval je sorteert, des te beter dat het zal zijn voor het milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval door de volume en gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kunt dus heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Ook kost het veel minder energie dan glazen te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er bij je bedrijf veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij werkt samen met flexibele contracten waardoor jij het nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Koop het beste containers voor het je glasverval bij ons. Jij hebt de selectie uit een bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kiest jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen legen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost kost veel kracht voor het het glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter één prima grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij het verwerken maken we verschil tussen blank, bruine, groen en bont glas. Ook zijn kurken en deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er zijn op één heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of contact .

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en in veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% zekerheid dat jouw archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet in de de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één spleet waar het papier exact doorheen past. Wanneer het papieren eenmaal in het container zitten, krijgt zij meer in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijd bij om de bak ledigen en de papier plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin de bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud zal daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in de deksel kun je de documenten in de bak werpen. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op het transport is, loop je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.